Vedení města Mostu nesouhlasí s výsledkem celostátního průzkumu Obce v datech, který srovnal kvalitu života v 206 obcích. Most skončil na 204. místě, za ním byly jen Karviná a Orlová. Podle mostecké radnice, která zaslala výzkumníkům kritický dopis, nebylo hodnocení objektivní a Most je lepším městem, než se zjistilo. Autoři projektu výsledky hájí s odvoláním na postup podle mezinárodních standardů.

Umístění na konci žebříčku mostecké radní nepříjemně překvapilo. „Získání dat, způsob výpočtu indexů, nejasná komunikace a obhajoba autorů průzkumu jsou pro nás jasným důkazem, že výsledky jsou zavádějící,“ uvedl primátor Jan Paparega. Upozornil, že region se dlouhodobě potýká s řadou problémů, které souvisejí s dlouholetou devastací krajiny a vysídlováním obyvatel, ale v současnosti se mění na atraktivní lokalitu plnou zeleně a sportovních a kulturních akcí. „Vnímání kvality života může být naprosto odlišné ze subjektivního pohledu obyvatel města v porovnání s objektivním srovnáním,“ namítl Jan Havránek ze společnosti Obce v datech.

Průzkum vycházel z metod OSN a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a kvalitu života měřil pomocí ukazatelů, které mají výrazný vliv na spokojený a šťastný život lidí. Srovnával například průměrnou délku života, znečištění ovzduší, nezaměstnanost, hmotnou nouzi, exekuce, síť supermarketů, kin a restaurací, dopravu, stěhování mladých lidí či zájem o obecní volby. Z analýzy vyšlo, že většina měst je na tom celkově lépe než Most.

Nepomohla mu ani dílčí vyšší umístění v kategoriích finanční dostupnost bydlení (4. místo v ČR), železniční doprava (30. místo) a dětští lékaři (75. místo). Podle autorů průzkumu samo město nemůže zajistit svým obyvatelům šťastný, bezstarostný a bohatý život, ale může pro to vytvářet podmínky. Primátor poznamenal, že místní samospráva nemůže ovlivnit všechna z hodnocených kritérií, například zdravotnictví. „Je obecně známo, že oblast dostupnosti zdravotní a lékárenské péče si vyžaduje řadu systémových změn, a to na centrální úrovni,“ dodal primátor.

Nesouhlasí s hodnocením kapacity škol

Ohradil se i proti nepříznivému hodnocení kapacity školek a základních škol, které mají podle něj dostatečnou rezervu, například u škol přes tisíc volných míst. Primátor také zpochybnil fakt, že obce, které zakázaly hazard, mají automaticky vyšší kvalitu života. „Zákaz hazardu s sebou přináší riziko vzniku nelegálních heren a soukromých klubů s technickými herními zařízeními a kvízomaty,“ poznamenal.

V Mostě za poslední tři roky klesl počet hracích zařízení z 853 na 582 a počet heren z původních 67 na 24. Oproti tomu v průzkumu vysoce oceněné Brno sice herny zakázalo, ale celníci tam odhalili už desítky nelegálních heren, což podle Paparegy kvalitu života snižuje.

Odborníci trvají na tom, že úřední statistiky analyzovali správně. Například pokles heren v Mostě ocenili, ale vysvětlili, že metodika upřednostnila jiný pohled. „Index hazardu stojí na principu, že nejvyšší hodnocení má obec s absolutním zákazem hazardu. Množství nelegálních subjektů nelze samozřejmě hodnotit,“ uvedl Havránek. Podle něj průzkum nebyl hodnocením práce zastupitelů, ale jejich připomínky se vezmou v potaz při dalším rozvoji projektu. Zapojit by se mohl i Most. „Určitě by bylo zajímavé porovnat naše objektivní výsledky se subjektivním hodnocením spokojenosti obyvatel města,“ doplnil Havránek.