Na webu města je kompletní dokumentace včetně vzorů pro písemné podněty, které radnice přijímá do letošního 2. prosince. „Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci dotčených pozemků a staveb, oprávněný investor a zástupce veřejnosti,“ sdělila vedoucí odboru rozvoje a dotací Iva Mazurová.

Podle hlavního projektanta Karla Beránka je třeba rozšířit rozvojové plochy, vylepšit koridory a zatraktivnit bydlení, aby se zastavil úbytek obyvatel, z nichž většina zůstává v panelácích. „Chceme jít cestou posilování ploch pro rodinnou zástavbu,“ sdělil architekt. Návrh vyhrazuje 60 hektarů pro vilky a 20 hektarů pro bytové domy, čímž by podle odhadu během 15 let mohlo vzniknout až 1 500 bytů.

Plán zároveň počítá s 35 hektary pro stavbu výroben a provozoven služeb, aby se zvýšila zaměstnanost. „Posilujeme oblast bydlení, dopravy a pracovních příležitostí, abychom omezili stěhování mladých a kvalifikovaných lidí z Mostu,“ řekl Beránek.

Projektový tým také doporučuje, aby se na unikátní oblast jezera Most udělala územní studie. Případná veřejná soutěž by podle Beránka mohla mít i mezinárodní účast, protože rekultivovaná krajina, kde stál starý Most, si to zaslouží. Odborníci nevylučují v předpolí jezera vznik nové městské čtvrti, pokud se vyřeší složité hydrogeologické poměry.

Plán myslí i na konec těžby

Plán navíc předpokládá budoucí ukončení těžby uhlí, které přinese stovky hektarů zemědělských a lesních pozemků a další vodní plochy pro uvažované energetické a rekreační využití. Návrh také podporuje park Šibeník, v němž se má udržet přírodní ráz, a toleruje drobné provozovny v památkově chráněných bývalých kasárnách.

Novým záměrem je umožnit drobnou výrobu v části Střimické výsypky tak, aby nezatížila sousední jezero a dopravu. V návrhu je proto silniční spojka, jež by vedla podél řeky Bíliny u kostela. S tím nesouhlasí například stavební inženýr Jan Machovec. „Spíše jsem očekával oživení mezi jezerem a řekou než silnici, která areál pro procházky pokazí a sníží jeho přitažlivost,“ uvedl.

Veřejného jednání, které trvalo necelé dvě hodiny, se zúčastnilo jen pár desítek obyvatel. Schůze nebyla bouřlivá jako na prvním setkání v roce 2017, kdy zaplněný sál řešil hlavně sporné využití volných parcel v lokalitách Vtelno a V Sadech za Baumaxem. Upravený návrh je kompromisem – pozemky pro stavbu domků V Sadech mají zůstat na ploše přes 16 hektarů a ve Vtelně by měly zabrat jen 3 hektary zemědělské půdy, což je o dvě třetiny méně než původně.

Pokud bude tentokrát méně připomínek a úřady návrh potvrdí, Most už nesvolá veřejné projednání a zastupitelé by pak mohli územní plán schválit v příštím roce.