Vzpomínkovou mši sloužil kardinál Dominik Duka, který má osobní zkušenost s komunistickým terorem.

„Zažil jsem represi ze strany režimu hned dvakrát. Jednak jako syn politického vězně a pak jako vězeň samotný. Necestoval jsem po hradech, ale po dolech a kriminálech,“ řekl kardinál Duka, který byl držen v žaláři na Borech ve stejné chvíli jako pozdější prezident Václav Havel.

Kardinál Duka však říká, že právě čas strávený za mřížemi byl pro něj obrovskou školou života.

„Hostýn je v tomto symbolem. Po sjezdu sokolském a orelském znamenal Hostýn druhé místo největšího pronásledování,“ potvrdil kardinál význam Hostýna při politických represích ze strany totalitního režimu. Také organizace Skaut se stala jedním z mnoha obětních beránků komunismu. I mladí skauti, kteří znají minulý režim jen z vyprávění ale ví, proč se komunisté skautů obávali.

„Je to logické. Bylo to o názorové neshodě. Komunismus prosazoval zcela odlišné názory než skauti,“ míní osmnáctiletá Kristýna Živná.

„Doba byla v něčem dobrá a v něčem špatná. Jak se však chovali k vlastním lidem, Čechům, je mi odporné,“ doplňuje Kristýna a připouští, že mladá generace nemá mnohdy zdání o tom, jaké zlo komunismus představoval. Stejně tak si Kristýna myslí, že školní výuka tomuto období českých dějin nevěnuje dostatek prostoru.

„Nejsme dostatečně informovaní o minulých časech. Ale nemyslím si, že v nejbližší době spadneme znovu do spárů podobného režimu…“ věří ve svobodnější budoucnost Kristýna Živná.v nejbližší době nespadneme znovu do spárů podobného režimu,“ věří v budoucnost Kristýna Živná.