Svědčí o tom i skutečnost, že muzeum a jeho pobočky navštívilo v loňském roce 32 071 lidí. „Připravili jsme mimo jiné 29 výstav, mezi neúspěšnější patřila krátkodobá výstava replik dvou korun Karla Lucemburského známého jako císař římský a král český Karel IV. Velký ohlas měla také poslední loňská výstava nazvaná Řezníci – výstava mastná,“ připomněl ředitel Prácheňského muzea Jiří Prášek.

Muzeum je nyní zavřené, ale jeho pracovníci již připravují první akce letošního roku.
1. března začnou výstavy připomínající 70. výročí založení národního podniku Jitex. V Galerii to bude výstava Jitex 70 a v Malých výstavních síních Písecká móda před Jitexem. Návštěvníci budou mít možnost projít si výrobu od přádelny přes pletárnu až po šicí dílny a nahlédnou také do sedmi pobočných závodů. Připravují se rovněž doprovodné akce, které vyvrcholí 24, května muzejní nocí.