Když jsme domlouvali rozhovor, v hlavičce jste měl uvedeno opat zenového centra. Můžete to přiblížit?
Moje funkce opata tkví v reprezentaci zenového centra a naší školy. Dále udržuji cíle a vizi, starám se o administrativu a starám se o hosty a dárce. Nejdůležitějším úkolem je péče o harmonické vztahy, a pokud je to nutné, také rozhodnout spory a konflikty.

Ve škole tedy je určitá hierarchie?
V naší škole využíváme hierarchii jen v nezbytně nutném rozsahu, tak, aby bylo zajištěné její kvalitní fungování. Pro nováčky je srozumitelné, když přicházejí a vědí, na koho se mohou obrátit. Když je jasné, kdo rozhoduje a kdo je odpovědný, pak vše funguje mnohem lépe. V zenových centrech se do organizace zapojují hlavně starší žáci a učitelé Dharmy.

Které jsou další stupně?
Jistý předěl v hierarchii nastává udělením tzv. inka, tedy povolení vyučovat tradičním stylem. Pokud někdo dlouho praktikuje a zvládl projít nástrahami naší praxe, je nadaný v předávání učení a také dostal doporučení od vedoucího učitele, pak může podstoupit velmi náročný proces výcviku, po kterém se stává mistrem dharmy. V tu chvíli má pověření předávat zenové učení. Posledním a nejvyšším stupněm je zenový mistr. K mistrům máme úctu, ale nejsou předmětem zbožňování. Oni jsou živým příkladem praxe a hlavně těmi, kteří ostatním pomáhají a ukazují směr. Je to veliká dřina a obětavá práce pro druhé.

V civilním životě pracujete v liberecké nemocnici. Jak jste se dostal k zenové praxi?
Přivedl mě k ní můj otec. Spolu s ním a dalšími jsme pak založili zenové centrum v Liberci. Cesta k jeho vybudování byla postupná. Od malé meditační skupinky až k oficiálnímu zenovému centru. Zen je úžasně jednoduchý ve své podstatě, to mě oslovilo. Je to cesta, která vede přímo do nás samotných. Je to o poznání, propojení se a o správném fungování v životě.

V čem vidíte největší přínos zenu?
Praxe mi pomáhá i v mé práci. Nutí mě být stále bdělý. V životě hrozí mnoho sebeklamů, které vedou k trápení a bolesti.

S jakým cílem jste zakládali zenové centrum?
Zenové centrum je především prostorem pro lidi. Člověk je tu na prvním místě. Lidé se v něm naučí praktikovat zenovou meditaci a další techniky. Je to laboratoř naší mysli, kdy se připravujeme na skutečný život venku. Svět je plný problémů a svou složitostí nás úplně pohltí. Je fajn, když se najde pár lidí, kteří se umí zastavit, rozhlédnout se a konat v klidu se zájmem o druhé. Zen nás vrací zpět k naší podstatě. Naším úkolem je toto poznání realizovat v každém okamžiku. Učíme se neopakovat stále stejné chyby a najít v sobě soucit.

Jakub Kopecký působí jako opat zenové centra.Kolik má zenové centrum členů? A co vše může návštěvník vyzkoušet?
V Liberci nás praktikuje do dvaceti lidí. V České republice to bude okolo 70. Pořádáme pravidelné úvody do meditace pro úplné laiky. Popovídáme si u čaje o zenové praxi, a pak si ji společně vyzkoušíme. Občas zveme také mistry a probíhá řeč Dharmy. To je veřejné povídání ve stylu otázky a odpovědi na téma život, zen a meditace.

Myslíte si, že je v dnešním uspěchaném světě prostor pro meditaci a jógu?
Naopak si myslím, že nás tato doba nutí k zamyšlení a pak hledáme vše přirozené. Když se odpojíte od přirozenosti, tak vás vaše tělo brzy upozorní, že děláte chybu. Mnoho lidí se s prvními psychickými nebo tělesnými problémy zeptá PROČ? Dnes už se toho o spojení těla a mysli ví hodně. Lidé trpí a přesně v ten okamžik hledají cestu ven. Někteří pak hledají i uspokojení svých psychospirituálních potřeb. Chtějí odpovědi na základní lidské otázky. Vyzkouší několik duchovních přístupů a některým sedne naše zenové učení. Zůstanou a praktikují. Když vydrží a nevzdají to, nakonec objeví odpovědi na své otázky.

Pokud se rozhodnu vydat cestou meditací, proč bych si měl zrovna vybrat zenové centrum?
Kouzlo naší praxe tkví v tom, že člověk přichází o vše. Pak se dveře otevřou. Mluvím hlavně o vnitřních touhách a iluzích. Máme silné představy o světě, a tak nevidíme jeho skutečnou podobu.

Proč je důležité, aby člověk na chvíli vypnul a zklidnil se?
Nejsme stroje. Mysl je fajn nástroj, ale špatný pán. Objevuje se v ní mnoho forem, které slepě následujeme. Lidi, kteří umí vypnout a načerpat sílu, jsou pak mnohem úspěšnější a užitečnější. Když jste v klidu, můžete získat nepatrný odstup od své mysli a emocí. To lze využít téměř v každé situaci. Plodíte méně konfliktů a jednáte moudře.

Meditace začínají poměrně brzy ráno, v 5:55. Proč tak brzo?
V klášterech začínají i ve dvě ráno. Mnoho z nás pracuje od 7, a tak se ráno scházíme ke krátké meditaci. Začít den takto má své následky. Samozřejmě pozitivní.

Ruku v ruce s tímto životním stylem jde zdravá výživa. Věnujete se i projektu Green Ways. Co si mám pod tím představit?
S projektem jsem se setkal v době hledání zdravé stravy. Chtěl jsem se očistit od toxinů, které ve mně zanechalo 10 let kouření. Kouřil jsem málo, ale za to rád. Nebylo to jednoduché oprostit se. Vyřešila to až předčasná smrt mého táty, dříve vášnivého kuřáka. Nechtěl jsem jít jeho cestou. Dnes je to 5 let a jsem zdravý a šťastný. Zelené potraviny jsou tím nejkomplexnějším a nejdostupnějším darem přírody. Každodenní užívání vede k pročištění a dosycení našeho těla. Vyzkoušel jsem hodně, ale tohle je živá bomba.

Mluvíte z vlastní zkušenosti?
Víte, já v nemocnici vidím každý den zástupy nemocných lidí. Jsou to i mladí lidé s rakovinou. Každý, kdo trochu rozumí stravě, vám potvrdí, že pomocí její změny můžete vyřešit většinu svých nemocí. Zelené potraviny mě o tom přesvědčily již dávno. Pomohly mně i mému okolí.

Jak spolu souvisí správná strava a přirozené uzdravení?
Ta souvislost je jasná. Část problémů si neseme geneticky, i ty můžeme do jisté míry ovlivnit zdravým životním stylem. Pak jsou to vnější vlivy a tam strava hraje roli něco mezi 60 – 70 %. A nakonec nezapomeňme na naše psychické zdraví. To má na tělesné zdraví velký vliv. Zkrátka to minimální, co můžeme snadno ovlivnit, je strava. Jezme vyváženě a zdravě, ušetříme si spoustu problémů.

Setkal jste se s tím, že si někteří lidé mysleli, že se jedná o sektu či vymývání mozku?
To je dobrá otázka. Tak, jak se naše společnost radikalizuje, přibývá útoků na vše neznámé a cizí. Kdyby lidé znali podstatu naší praxe, nikdy by takto neuvažovali. Jádrem je soucit, práce na sobě a pomoc druhým. To nejsou atributy, které by někoho urazili. To, co dělá zle, jsou předsudky, nesprávné informace a netolerance jiného přístupu k životu. V očích společnosti určitě splňujeme podmínky pro označení „sekta“, ale tím to končí. Zklamu vás, žádné vymývání mozků se nekoná. To probíhá jinde, zapněte si některá média a pochopíte.

Jak nahlížíte na současný stav společnosti?
Já osobně mám obavy, kam se společnost ubírá. Vidím to na návštěvnících nemocnice a pacientech. Stoupá počet verbálních i fyzických napadení zdravotníků. Dnes si lidé víc dovolí a slušné vychování je dávno zapomenuto. Neplatí to paušálně na všechny, ale ten trend opravdu sílí.