Rozpory prokázaly v dalších případech zvýšený výskyt niklu a také nadlimitní množství dusitanového dusíku.

„Nevíme, jestli je Bečva exponovaná niklem opakovaně, nebo ne. Kdyby nedošlo 20. září k otravě kyanidem, tak možná pozdější znečištění niklem nikdo nehlásí. Můžeme tam mít trvale exponované ryby, které mají ve svalovině nikl, a ten je karcinogenní. I z toho důvodu jsme se rozhodli nechat provést toxikologický rozbor a oslovili fundované certifikované pracoviště,“ konstatoval Rostislav Trybuček, jednatel Českého svazu rybářů pro Severní Moravu a Slezsko.

Od 1. ledna příštího roku až do odvolání bude na čtyřicet kilometrů dlouhém úseku Bečvy, a to od Choryně na Valašsku až po soutok s Moravou, platit režim „chyť a pusť“.

„Rybáři tedy musejí každý vylovený kus hned po odchycení pustit zpátky do vody. Na web také umístíme i dotazník pro rybáře, aby nám popsali, jak se jim ryby jeví. Když bude chtít někdo lovit dravé ryby, je šetrnějším způsobem umělá nástraha,“ poznamenal.

Rybáři ve městech podél toku vnímají současný zákaz jako nutnost.

„Svalovina ryb šla na rozbor, který má zjistit, zda maso není škodlivé a Bečva je v pořádku. Já sám bych si rád zachytal, ale vnímám to jako opatření, které nás ochrání, protože k únikům do Bečvy došlo opakovaně. Práci nám to nijak nekomplikuje, ale rybáři mají koupené povolenky a jsou samozřejmě nespokojení, že si nemůžou zachytat,“ popsal Alexander Majer, předseda Českého svazu rybářů v Přerově.

S napětím se nyní čeká na 20. prosinec - termín, kdy mají být hotové všechny znalecké posudky v souvislosti s hromadným úhynem ryb na řece Bečvě ze 20. září.

„Pořád věřím policii, že na pěti kilometrech pravostranných vyústění dokáže najít pachatele, který otravu ryb kyanidem a kontaminaci toku způsobil,“ uzavřel Rostislav Trybuček z Českého svazu rybářů pro Severní Moravu a Slezsko.