Na levém břehu řeky vznikne cyklostezka.

Počítá se rovněž s bouráním jednoho z mostků přes řeku Bystřici a s přeložkami inženýrských sítí a lamp veřejného osvětlení. Celkové náklady se budou pohybovat okolo 45,5 milionu korun.

„Na rozdíl od samotné ochrany před povodněmi, kterou provádí podnik Povodí Moravy, budou tyto investice hrazeny z rozpočtu města,“ sdělil investiční náměstek Martin Major.

Rada města už sestavila komisi, která bude posuzovat a hodnotit nabídky jednotlivých dodavatelů.