„Zástupce firmy se v rychlosti dostal bezúplatně ke třem dospělým lvům, u jiné právnické osoby je umístil do klece, ale ani jeden z nich neměl povolení na chov takových zvířat a zvířata byla v nevyhovujících podmínkách,“ potvrdila ředitelka Odboru ochrany zdraví a pohody zvířat KVS Lenka Hanušová.

Na případ se přišlo na krajském úřadě, kde se muž dožadoval potvrzení certifikátu CITES, který je pro chov lvů potřebný. „Tam se ho zeptali, kde lvy chová, a aby předložil povolení. Zástupce firmy se tak objevil u nás a v kostce se nám věc snažil vysvětlit. Při kontrole v místě chovu jsme objevili tři lvy různého pohlaví, na malém prostoru, kde neměli možnost takzvaných únikových bariér. Jejich krmení probíhalo přes mříže prostrkováním kuřecích zbytků,“ doplňuje Hanušová. Klec byla mobilní, laicky uzamčená běžným zámkem.

Krajská veterinární správa zjistila porušování zákona a týrání všech lvů. „Podařilo se nám obě firmy natolik vyděsit, že během několika dnů zařídily přesun lvů do vyhovujících podmínek v Královehradeckém kraji,“ informovala Hanušová.

Chovatelé by mohli dostat pokutu v řádech statisíců korun. „Bylo velké štěstí všech zúčastněných, že se nikomu nic nestalo. Nyní záleží na městu Louny, pod které případ spadá, jakou pokutu chovatelům uloží,“ dodává Hanušová.

Za rok 2018 evidovala KVS v Ústeckém kraji 500 podaných podnětů na týrání zvířat. Celkem pak prokázala 110 případů.