Jak by tedy změny v centru města měly vypadat? Směrem od náměstí k Eliščině třídě vznikne nová pro veřejnost průchozí pasáž. „V té by měly vyrůst například obchody a kavárny,“ uvedl místostarosta Jan Ritter.

Pasáž by byla průchozí a spojovala by náměstí Přemyslovců s Eliščinou třídou a Tyršovou ulicí. „Město chce prodejem pozemku vytvořit zcela nový prostor a vzájemným propojením ulic zde vytvořit zajímavé místo k bydlení a setkávání lidí. Dvůr domu čp. 169 v centru města byl dlouhá léta zanedbaný a bez smysluplného využití,“ uvedl Petr Černohous, mluvčí nymburské radnice.

Dvůr má rozlohu 850 metrů čtverečních. „Podmínkou prodeje bude zachování průchodu z domu čp. 169 z náměstí do Tyršovy ulice a Eliščiny třídy a zachování možnosti skladovacího zázemí pro bytový dům včetně kolárny a sklepních kójí,“ upřesnil Černohous.

Jelikož se jedná o pozemek v samém centru města, chce mít město větší právní jistotu při nedodržení podmínek kupujícím. Rada města schválila návrh kupní smlouvy, kde je odstavec obsahující právo prodávajícího na odstoupení od smlouvy a vzdání se práva náhrady za zhodnocení nemovitosti kupujícím, při zachování smluvní pokuty.

Ilustrační foto.
Na Nymbursku kandiduje hned deset čerstvě plnoletých

Centrum města proměňují i fasády

Nejen vznik nové pasáže změní centrum a historickou část města. Ve velkém se opravují také stávající domy. Přispívá k tomu dotační program na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v Městské památkové zóně, který funguje v Nymburce již druhým rokem.

Rada města projednala dotace na opravu nemovitostí v centru města, přidělila peníze do výše 50 tisíc korun a doporučila zastupitelstvu města schválit příspěvky nad 50 tisíc korun. „Stejně jako v loňském roce bude všem žádostem, které splňovaly podmínky, do vysoké míry vyhověno. Program začal dle našeho plánu fungovat pro vlastníky domů v centru města jako skutečná motivace pro investice do těchto nemovitostí,“ řekl místostarosta Jan Ritter.

Lidé vlastnící domy v centru města měli možnost podávat své žádosti do konce srpna. V roce 2018 bude, stejně jako loni, rozdělen jeden milion korun. Hodnotící komise posoudila všech 10 zbývajících žádostí o dotaci. Při schvalování a nastavení výše přidělené částky komise posoudila jednotlivé žádosti uchazečů dle místa objektu, na který je dotace požadována, účel použití dotace a respektování požadavku památkové péče. Nejčastěji se jednalo o výměnu oken, dveří, střešní krytiny a revitalizaci fasád.

Peníze pomohly například majitelům nemovitosti na rohu Palackého třídě a ulice Na Rejdišti. „Objekt bývalé prodejny kuchyňských a dalších potřeb prošel celkovou rekonstrukcí a stala se z něj opravdová ozdoba ulice. Dům se přiblížil vzhledu, který měl na počátku minulého století. Rekonstrukce bude ukončena v příštím roce, kdy se plánuje úprava soklové partie,“ doplnil Ritter.