Křižovatka v prostoru startu a cíle někdejších automobilových závodů se stává více rizikovější v důsledku vzrůstajícího provozu. Stalo se tam už několik velmi vážných nehod. Ta poslední v pondělí 6. listopadu. Renault Twingo se při odbočování vlevo srazil s BMW jedoucím od Havířova. 68letý řidič později v nemocnici na následky poranění zemřel. Při vyšetřování se teď posuzuje, zda řidič BMW jel předepsanou rychlostí.

Nehoda dvou osobních automobilů na Ostravské ulici v Havířově.
V křižovatce na Ostravské ulici se stala další vážná nehoda

Právě při vyjíždění ze silnice II/473 od Šumbarku vlevo na Havířov mají řidiči největší problémy. V hustém provozu je téměř nemožné tento úkon provést bez zastavení uprostřed křižovatky, když řidiči jen stěží vyčkávají na dostatečně volný prostor v proudu vozidel v obou směrech. Výhled na vozidla od Ostravy jim navíc ztěžují středová svodidla.

Nehody se stávají právě kvůli nedání přednosti v jízdě autům a v důsledku špatného odhadu rychlosti vozidel přibližujících se po hlavní silnici. Povolená padesátka není u řidičů příliš oblíbená, kdy jen málokterý zpomalí z devadesátky, a o to horší může být situace, kdy se úsek mezi Ostravou a zmiňovanou křižovatkou v Havířově změní na silnici pro motorová vozidla s rychlostním limitem 110 km/h.

O řešení situace se hovoří doslova několik desetiletí. Už od stavby nového města Havířova se totiž počítalo s tím, že kolem něj v budoucnu povede obchvat a křižovatky na něm budou mimoúrovňové. A mělo by tak tomu být i v této křižovatce.
Do té doby chce Ředitelství silnic a dálnic po dohodě s policií přijmout alespoň dočasné opatření. Možností přitom mnoho není a nabízí se jen dvě.

Svízel Ostravské ulice je totiž v tom, že jde o silnici 1. třídy, na které platí striktní pravidla. Podle nich není možné budovat nová křížení, která nejsou mimoúrovňová. Proto křižovatka nemůže být přestavěna na světelnou nebo kruhový objezd.

Proto přichází v úvahu zákaz vjezdu do křižovatky od Šumbarku s výjimkou odbočení vpravo na Ostravu. Řidiči by tak už nemohli odbočovat vlevo na Havířov ani projíždět rovně k čističce odpadních vod.

Druhou variantou je úplné zakázání přejíždění dělícího pásu ze všech směrů. Z Ostravské by se tak nedalo odbočit na Šumbark, od Havířova k čističce. Toto řešení by však vyvolalo komplikace. Veškerá doprava od Ostravy, včetně kamionové směřující na šenovské kontejnerové překladiště, by musela jezdit přes velký kruhový objezd.

Které a kdy bude opatření přijato, zatím není upřesněno.

„Problematika nehodovosti v předmětné křižovatce je nám známa. ŘSD se již delší dobu snaží zmodernizovat celý úsek sinice I/11 Ostrava – Havířov, a to tak, abychom mohli v této části komunikace zavést režim silnice pro motorová vozidla. V minulosti již proběhl v tomto tahu silnice I/11 bezpečností audit, který mimo jiné poukazuje na nedostatky typu nevyhovujících zádržných systémů, chybějícího oplocení, nedostatečné délky a poloměry připojovacích a odbočovacích pruhů a v neposlední řadě také hodnotí předmětnou křižovatku I/11 x II/473 jako zcela nevyhovující. Naše organizace intenzivně pracuje na přípravě podkladů, na základě kterých zažádá o zrušení přejezdu přes dělící pás křižovatky I/11 x II/473. Vzhledem k náročnosti celého administrativního procesu přípravy a následné realizace nejsme schopni sdělit přesný termín provedení,“ sdělila Deníku mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Požární cvičení na zimním stadionu v Havířově.
VIDEO: Hasiči trénovali zásah na zimním stadionu