Cílem společného snažení je vybudovat lokální varovný systém, který bude sbírat data o výšce hladiny toku Výrovky a srážkách v daném území, dále zpracovat digitální povodňové plány a v neposlední řadě vybudovat výstražný varovný systém, tedy nové rozhlasy.

„Vybudování varovných systémů se týká sedmnácti obcí, které jsou na území DSO Pečecký region a dalších obcí poblíž toku Výrovky, povodňové plány pak 25 obcí zapojených do projektu,“ vysvětlil Milan Urban, předseda svazku obcí.

Veřejnou zakázku a její průběh musí nyní zkontrolovat Státní fond životního prostředí. Právě od něj totiž svazek získal finanční podporu na projekt. Po kontrole bude následovat další dodání dokumentů a příprava podkladů pro podpis o poskytnutí dotace. „Ve stejném čase začneme s technickou přípravou realizace,“ dodal Milan Urban.

Ten také prozradil, že zástupce zapojených obcí čeká v listopadu jednání s dodavateli. „Při setkání nastíníme harmonogram realizace a dodavatelé vysvětlí jednotlivé kroky. Následně zapracujeme do harmonogramu požadavky obcí,“ vysvětlil předseda svazku obcí.

Fyzická realizace projektu by podle jeho slov měla začít na počátku příštího roku. Realizace pak podle jeho slov začne u obcí, které to nejvíce potřebují.

Půjde o obce, které mají rozhlas v současné době nefunkční či nespolehlivý. Celý projekt by měl být podle Milana Urbana dokončený v roce 2019.

Předběžná cena celého projektu byla vyčíslena na 37 milionů korun. Faktická částka bude však nakonec díky vysoutěžené nabídce nižší. Dotace by měla pokrýt od 70% do 85% nákladů. Na zbytku nákladů se budou podílet jednotlivé obce podle toho, co vše se v nich bude budovat. Částku za srážkoměr si však všechny obce mezi sebe rozdělí rovným dílem.

Svazek obcí žádal o dotaci na tento projekt již podruhé. Poprvé totiž nebyl úspěšný. Fond prý velice kladně hodnotil právě soudržnost obcí a jejich odhodlání jít do projektu společnými silami. Projektu se neúčastní Kouřim a Klášterní Skalice. Ne, že by s ostatními obcemi nechtěli spolupracovat, ale vybudování potřebných protipovodňových opatření stihli již připravit sami.

„Dobřichov realizaci protipovodňových opatření v rámci svazku obcí vítá, protože máme informační sytém v dezolátním stavu,“ řekl starosta obce Milan Jícha. Právě Dobřichov byl jednou ze značně zasažených obcí. Lidé tu v červnu roku 2013 museli kvůli povodni opustit své domovy. Někteří z nich byli stejně jako obyvatelé Peček, Ratenic i dalších obcí nuceni nocovat v Pečecké sokolovně.

Místa realizace
Lokální varovný systém a digitální povodňové plány:
Barchovice, Bečváry, Dobřichov, Horní Kruty, Hořátev, Konojedy, Nová Ves I, Oseček, Pečky, Písková Lhota, Pňov – Předhradí, Polní Voděrady, Radim, Radovesnice I, Ratenice, Svojšice, Tatce, Roušice, Třebovle, Vavřinec, Vrbčany, Vrbová Lhota, Zalešany, Zásmuky, Žabonosy.

Výstražný varovný systém (rozhlasy):
Barchovice, Bečváry, Dobřichov, Hořátev, Konojedy, Nová Ves I, Pečky, Písková Lhota, Pňov – Předhradí, Polní Voděrady, Radim, Radovesnice I, Tatce, Toušice, Třebovle, Vrbová Lhota