Hlavním důvodem je bezpečnost návštěvníků, některé mrtvé jehličnany hrozí pádem. I proto je pravděpodobné, že se po dohodě s vlastníky lesa stezka částečně uzavře.

„Jedná se o úseky ze zadní strany rezervace, od Jestřábské cesty po žluté turistické značce, a potom je to úsek, který vede od Velkého mechového jezírka směrem na Vrchovištní potok a na Jeseník,“ popsal Miroslav Havira ze Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Hlavní cesty, která vede z parkoviště přímo k Velkému mechovému jezírku, se omezení zřejmě nedotkne. Zcela bezpečná však také není. Návštěvníky upozorňují informační cedule.

„Samozřejmě i na této trase jsou nebezpečné souše a kůrovcem napadené stromy, ale věříme, že se nám před tou hlavní turistickou sezónou podaří maximum těchto stromů odstranit,“ dodal Petr Šaj z téže instituce.

Rezervace Rejvíz patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Jeseníkách. Ročně jí navštíví kolem šedesáti tisíc lidí. Naučná stezka začíná u dřevěné chatky, kde si turisté kromě vstupenky mohou zakoupit suvenýry.

Po povalovém chodníku trasa pokračuje k Velkému mechovému jezírku. Lokalita je největším moravským rašeliništěm, kde se nachází velmi vzácné druhy fauny i flory. V zimním období je provoz naučné stezky omezen.