V úterý 19. září v 7.20 hodin vyjeli na žádost operačního střediska městské policie strážníci do ulice Děčínská k čističce odpadních vod. Důvodem bylo telefonické oznámení na tísňovou linku od projíždějících řidičů, kteří uvedli, že zde na pozemní komunikaci leží zřejmě sražené divoké prase.

Hlídka na místě zjistila, že zde leží tři mrtvá prasata. Vzhledem ke stavu zvěře hlídka usoudila, že prasata nejspíše srazil projíždějící vlak. Z tohoto důvodu byla provedena kontrola železničního náspu, kde strážníci našli dalších šest mrtvých prasat.

Hlídka prostřednictvím operačního střediska na místo přivolala myslivce z místní honitby a drážní hasiče. Společnými silami pak byla všechna uhynulá zvířata z vozovky i kolejí odstraněna. Další přivolaná hlídka strážníků pak usměrňovala provoz až do doby, kdy byla všechna mrtvá zvířata odvezena.