Turistické trasy, doporučené výlety, ale také zvláštní místa i historické zajímavosti. A k tomu encyklopedie vzácných a významných živočišných i rostlinných druhů. To vše obsahuje nová navigační aplikace pro mobilní telefony od Vojenských lesů a statků ČR (VLS), mapující bývalé vojenské újezdy Ralsko a Brdy, kterou si nyní může veřejnost zdarma stáhnout.

Mapovou aplikaci vytvořil státní lesnický podnik, který v bývalých vojenských prostorech desítky let hospodaří. Program Mapová aplikace VLS ČR je ke stažení zdarma pro mobilní systémy využívající systém iOS a Android.

Stezky i parkoviště

„Nápad vznikl v souvislosti s loňským otevřením bývalých vojenských Brd veřejnosti, ale řekli jsme si, že nesmíme zapomenout ani na návštěvníky bývalého vojenského prostoru Ralsko, který je otevřen již řadu let. Vedle běžně dostupných informací v mapách uživatelé naleznou také řadu zajímavostí, které vycházejí ze znalostí našich lesníků," uvedl ředitel VLS Josef Vojáček.

Mapy obsahují aktuální turistické a cyklistické trasy v Ralsku a Brdech a zajímavé turistické cíle, včetně naučných stezek či informačních center a jejich otevírací doby. Vedle toho jsou do map zaneseny také výlety, které VLS návštěvníkům doporučují, či odstavná parkoviště. Součástí aplikace je také encyklopedie významných živočichů a rostlin, které lze v unikátních přírodních lokalitách potkat.

Zvláštní kapitolu pak státní lesnický podnik věnoval významným a památným stromům. „V aplikaci tak návštěvníci najdou lokace nejen zákonem chráněných památných stromů, ale také stromů z programu Významné stromy VLS. Jde o jedince, které považujeme za tvarově, druhově či z krajinotvorného hlediska významné pro danou lokalitu. Vlastně jde o aspiranty na památné stromy," vysvětlil ekolog VLS Vladislav Seidl.

Síť rescue pointů

V brdských mapách jsou zaneseny také historické zajímavosti, jde především o lokace a základní informace o zaniklých obcích, ale také o trasách zaniklých lesních úzkorozchodných železnic, které prostorem kdysi vedly. Stejnou „historickou sekci" s dobovými fotografiemi VLS připravují také pro Ralsko.

Pro řešení nenadálých nebo krizových situací, ale i pro snadnější orientaci mimo vyznačené trasy, je pak v aplikace zanesena také síť tzv. „rescue pointů."

„V Ralsku i na Brdech je v provozu integrovaný záchranný systém, v rámci kterého jsou na strategicky důležitých místech (lesní cesty, křižovatky lesních cest) umístěny informační tabulky s čísly bodu, GPS souřadnicemi a místním názvem.

Jde o totožný systém, který funguje v některých národních parcích, a složky českého záchranného systému usilují o jeho rozšíření do volné přírody v celé republice. Jeho podoba v terénu tedy optimálně vyhovuje potřebám záchranných složek a výrazně urychluje a zefektivňuje jejich zásah. „Vedle řešení mimořádných situací jej však návštěvníci Ralska a Brd mohou využít také k orientaci v terénu," uvedl výrobní náměstek VLS Libor Strakoš.

Fotografující porybný

Aplikace obsahuje řadu fotografií jednotlivých lokací, zajímavých míst, vyhlídek i živočišných a rostlinných druhů a jejich popis. „Páteř fotogalerie tvoří snímky „fotografujícího porybného" Lukáše Kovára, který je jedním z předních amatérských fotografů přírody v Česku. Lukáš se jako náš zaměstnanec zaměřuje právě na fotografování přírodních lokalit ve správě VLS, velmi dobře je zná, a proto jeho fotomapa obsahuje i místa a pohledy, které běžní návštěvníci často neznají," uvedl mluvčí VLS Jan Sotona.

Turistické trasy i zajímavé turistické cíle budou pravidelně aktualizovány. „Současnou verzi aktuálně spouštíme do pilotního provozu a budeme proto uživatelům vděčni za případné postřehy a připomínky, které nám pomohou aplikaci doladit či vylepšit," upozorňuje vedoucí oddělení ICT VLS Petr Dvořák.

Samotnou aplikaci je možné stáhnou přes domovskou stránku podnikového webu www.vls.cz nebo na Google play či na App Store.

Android  https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.vls.vojenskelesy
iOS   https://itunes.apple.com/cz/app/vls/id1189025356?mt=8