„Střevle v naší krajině hodně ubylo. Z dříve zcela běžného druhu se stal velmi vzácný živočich. Na obnovení populace střevle potoční byl dokonce vytvořen záchranný program. Naše agentura ochrany přírody se o tuto drobnou rybku velmi zajímá, každoročně monitorujeme všechny známé lokality s jejím výskytem,“ uvedla mluvčí Správy Chráněné krajinné oblasti Jana Hejtmánková.

Ochranáři prověřovali v letech 2015 a 2016 celkem pětapadesát lokalit v celém Kraji Vysočina, kde byl výskyt střevle potoční v minulosti zaznamenán. Potvrzen však nakonec byl pouze ve čtrnácti z nich. Patří mezi ně například potok Staviště u Žďáru nad Sázavou. „Takové snížení počtu lokalit, kde se střevle vyskytují, není ojedinělé. Podobné je to na celém území České republiky,“ posteskla si Jana Hejtmánková.

Na úbytku drobných rybek ve vodních tocích má velký podíl člověk. „Do řek se vypouští více pstruhů, než kolik by jich tam mělo být. Pstruzi jsou hlavní predátoři střevle potoční. Problémem jsou i dlouhodobá sucha, kdy potoky vysychají. K vysychání vodních toků ovšem přispívají také špatně udělané regulace. Střevlím vadí i znečištěné vody, tato drobná rybka je zcela závislá na dostatku rozpuštěného kyslíku ve vodě a kvůli znečištění není schopna přežít, prostě se udusí,“ vysvětlila Jana Hejtmánková.

Vysychání vodních toků a tím pádem i výraznému poklesu populace střevle potoční, lze zabránit například vytvořením hlubších bočních tůní na vodních tocích. V nich rybky mohou přežít „suché“ období. „Necháváme bagrem prohloubit koryto a vytvořit boční tůně. Hlavně v místech, kde jsem pozorovali výskyt letošního plůdku střevle potoční. Například na potoku Staviště na Žďársku, tam jsou nyní tři nové tůně. A pak ještě na Chlumském potoce u Chlumu na Třebíčsku. Střevle využívají tůně nejen k záchraně před suchem, ale také k rozmnožování,“ vyjádřila se Jana Hejtmánková.

Nalezení letošních plůdků střevle potoční je podle ochranářů velmi dobrým znamením. „Populace tohoto druhu se opět po dlouhé době začíná obnovovat. Střevle potoční nyní patří mezi zvláště chráněné živočichy přestože byla kdysi hojně rozšířena. Jsme velmi rádi, že se zase začíná rozmnožovat,“ poznamenala Jana Hejtmánová.