Letošní situace je ale kvůli koronaviru a opatřením s ním spojených o poznání horší. Na financování oprav tak Ratíškovičtí museli uspořádat sbírku. „Farnost prosí, v této době, kdy se nemohou konat bohoslužby a probíhá obnova fasády kostela, o finanční dary, které by napomohly farnosti překlenout tuto náročnou situaci,“ sdělil ve veřejném poděkování ratíškovický římskokatolický farář Jiří Čekal. Do začátku tohoto týdne přispělo na obnovu chrámu 129 dárců. A to celkem 230 600 českých korun a 325 euro.

Miroslav po bombardování.
Miroslav před 75 lety zasáhlo bombardování. Následky jsou zde vidět dodnes

Ratíškovický kostel vznikl podle návrhu architekta Jiřího Lichta v letech 1855 až 1857. Předtím patřily římsko-katolické Ratíškovice pod farní správu v sousedních Dubňanech. A v obci stála jen kaple zasvěcená svatému Josefu.

„Devětadvacátého května 1855 byl slavnostně položen základní kámen budoucího kostela. Slavnostního aktu se kromě obyvatel Ratíškovic a obyvatel blízkých obcí zúčastnila řada duchovních z okolních obcí a další významní hosté,“ přiblížili autoři nejnovějších dějin Ratíškovic důležitý okamžik duchovního života obce.

Chráněnou kulturní památkou se stal kostel vysvěcený 4. října 1857 o století později, v roce 1958.

Pivní bar u Ptenského Dvorku - velikonoční víkend 2020
Samoobslužnou pivní budku vykradli. Hyenismus, čílí se lidé