Podél Moravy vznikají stezky pro pěší a cyklisty, atraktivní odpočinková místa, vysazeny zde byly první stromy.

V současné době finišují práce na nové podobě břehů u vysokoškolských kolejí na Envelopě, mezi mosty na Masarykově a třídě Kosmonautů.

Selské trhy na olomouckém výstavišti Flora
Na Floře měly premiéru Selské trhy, takto to vypadalo

Rozsáhlá protipovodňová opatření v Olomouci přetvářejí území podél vodního roku od roku 2006. Postaven byl obtokový kanál v prostoru Šantovky, kde byl vytvořen ostrov mezi hlavním tokem a kanálem.

Začátek demolice mostu na Masarykově třídě v Olomouci. 6. dubna 2020
Začala demolice mostu na Masarykově třídě. Takto mizí

V úseku nad mostem ve Velkomoravské ulici po železniční most na jihu Olomouce byla zvýšena kapacita koryta, navýšeny dosavadní hráze, vybudovány nové.

Snížení původní bermy pod Velkomoravskou vedlo ke vzniku paralelního koryta a 350 metrů dlouhého zeleného ostrova. Tato etapa z let 2012 a 2013, při níž došlo ke zvýšení kapacity koryta a mnohem lepší ochraně městských částí Nové Sady a Nový Svět, a to před více než dvousetletou vodou, zaujala odborníky v soutěži Adapterra Awards pořádané Nadací Partnerství, v níž posuzovali nejlepší adaptační opatření na změnu klimatu.

Řeka Morava na jihu Olomouce po protipovodňových opatřeních
Jih Olomouce proměnila ochrana proti velké vodě. Takto teď vypadá