Jeho zvláštní osud přiblížil Jakub Děd ze spolku Omnium. „Jde o jednoduchý náhrobek jedenáctileté dívky Šlime Šlomit Schnitzer, která zemřela 21. listopadu 1916. Pohřbena byla pravděpodobně na židovském hřbitově v Ledečské ulici. Podle kvality zpracování náhrobku jde zřejmě o oběť epidemie tyfu mezi židovskými uprchlíky z Haliče a Bukoviny,“ popsal náhrobek Jakub Děd.

Nějakým záhadným způsobem se ale náhrobek z Ledečské ulice zatoulal o celou jednu ulici dál, kde ho našel na své zahradě Martin Kříž. „Pan Kříž koupil ve Vrchlického ulici domek. Když začal s přestavbou, našel náhrobek na zahradě zakopaný v zemi. Jak se tam dostal, už nikdo nezjistí. Ale pan Kříž kontaktoval náš spolek. Omnium se zabývá záchranou a obnovou drobných památek, které stojí na okraji zájmu úřadů a institucí,“ vysvětlil Jakub Děd s tím, že to není první případ, kdy se náhrobky ze starých židovských hřbitovů octly někde jinde, kam nepatří.

Hledání ztracené tváře

Dnes má Šlime Schnitzer náhrobek zpět na židovském hřbitově v Havlíčkově Brodě. I když přesné místo hrobu nezjistí již nikdo. „Ano, náhrobek je tady. Hledáme pro něj vhodné místo, ale zřejmě opřeme někde o zeď. Kde byl původně, se zjistit nedá,“ potvrdil Matouš Bláha, správce židovského hřbitova v Ledečské ulici.

Náhrobek byl na hřbitov v Havlíčkově Brodě vrácen v rámci projektu Hledání ztracené tváře židovských hřbitovů, který organizuje právě spolek Omnium ve spolupráci s Federací židovských obcí a společností Matana a.s.

Za první světové války do vnitrozemí habsburské monarchie uprchly statisíce lidí z frontových oblastí, také Židé z Haliče a Bukoviny. Skončili v největším táboře pro židovské uprchlíky v Německém, dnes Havlíčkově Brodě. V táboře bylo ubytováno až deset tisíc uprchlíků. Kvůli vysoké úmrtnosti a tyfové epidemii k pohřbívání zemřelých nestačil místní židovský hřbitov a musel být vybudován zvláštní tyfový, historicky jediný v Česku v polích u staré silnice na Prahu.

„V archivních záznamech takzvané chevry neboli knihy zemřelých se začátkem prosince 1916 píše, že je ohrožena kapacita hřbitova při Ledečské ulici a 22.12.1916, že tam končí pohřbívání uprchlíků,“ upřesnil Jakub Děd. Tyfový hřbitov byl oficiálně založen 3.1.1917. „Lze soudit, že dívka ale byla pohřbena na hřbitově při Ledečské ulici,“ podotkl Jakub Děd s tím, že na tomto hřbitově až pětinu pohřbených tvoří právě uprchlíci z Haliče a Bukoviny.