Rozhodli o tom krajští zastupitelé. Poklad byl objeven v srpnu tohoto roku nedaleko Vysokého nad Jizerou. Vzhledem k tomu, že se nejedná o nález během archeologického výzkumu, má nálezce dle památkového zákona nárok na odměnu.

Peníze poskytne úřad na základě znaleckého posudku, který vypracovalo Numismatické oddělení Národního muzea. Kulturně-historická hodnota nálezu činí 684 600 korun.

Nálezce má právo na nálezné do výše 10 procent, v tomto případě na 68 460 korun. Jako motivaci pro další nálezce se kraj rozhodl nad rámec zákonné povinnosti vyplatit nálezci mimořádnou odměnu ve výši dalších 10 procent z kulturně-historické hodnoty nálezu.