„Jedná se o komunikaci v ulici Hrnčíře. Ta je od 23. července uzavřena v úseku od autobusového nádraží ke křižovatce s ulicí Jaroslava Haška, kvůli celkové rekonstrukci,“ informoval starosta Zdeněk Tůma.

Jak starosta dodal, důvodem opravy je špatný technický stav komunikace. Ulici Hrnčíře poškodily už loni koncem srpna prudké dešťové srážky. Kvůli nim se zvedla hladina malého zatrubněného potůčku pod částí komunikace. „Korytem se valily kameny, větve, ornice z polí, které potůček zanesly. Tím stoupl tlak vody pod komunikací. Voda zničila značnou část ulice,“ popsal situaci starosta Tůma.

Město Ledeč požádalo o státní dotaci určenou na obnovu obecního majetku po živelních pohromách. Než se město dočkalo dotace, nechalo komunikaci opravit jen provizorně. Rozhodnutí, že město má šanci dotaci na opravy získat, padlo až v prosinci loňského roku. „Městu byla nakonec přiznána dotace ve výši přes čtyři miliony korun. Následovala soutěž na dodavatele stavebních prací,“ doplnil starosta.

Jak vysvětlil, k opravě zničeného zatrubnění potůčku pod komunikací musela firma, která zvítězila ve výběrovém řízení, nechat vyrobit speciální železobetonové konstrukce. „Výroba trvala tři měsíce,“ konstatoval starosta. Vítězná firma opraví komunikaci za víc než šest milionů. Opravy skončí na podzim.