Strážci parku vytasili i další zbraň. Vyzývají místní obyvatele, aby přišli s pilou na dříví do lesů, kde zůstalo po zimě množství vrcholových zlomů. Kvůli hrozbě napadení kůrovce ho chtějí pokácet co nejdříve. „Kůrovec primárně vyhledává oslabené stromy a ty pak napadá. Stromy, které mají po zimě zlomené špičky, jsou pro něj velmi atraktivní,“ upozornil vedoucí odboru péče o národní park Václav Jansa.

DŘEVO ZA DESETIKORUNU

KRNAP nabízí lidem kubík palivového dřeva na topení při samovýrobě za symbolických deset korun. Běžná cena je sedminásobná. „Po dohodě s místním lesním je možné přijet do lesa a lesníkem vyznačené stromy si vykácet a odvézt,“ upřesnil Jansa.

Zájemci o samovýrobou se můžou obrátit na územní pracoviště Správy KRNAP ve Špindlerově Mlýně, Vítkovicích v Krkonoších, Peci pod Sněžkou, Harrachově, Černém Dole a Horním Maršově. Tam se dozví podrobnosti a místa, kam si pro dřevo mohou přijet. Lokality s vrcholovými zlomy se vyskytují po celých Krkonoších, od Harrachova po Žacléř, od nejnižších až po horní hranici lesa na celkové ploše 1300 hektarů. Správa KRNAP odhaduje celkový objem na 1000 kubíků.

Zdroj: Deník/Jan Braun

S ohledem na vývoj kůrovce má tato akce smysl do konce července. „Letošní zima způsobila po celých Krkonoších spoustu vrcholových zlomů. To je dřevo, které je atraktivní pro kůrovce a existuje reálná hrozba, že se do něj pustí. Dřevo je proto potřeba dostat z lesa co nejrychleji. Tím se sníží šance na jeho šíření,“ vysvětlil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Za rok 2018 lesníci vytěžili v Krkonošském národním parku 33 480 kubíků dřeva napadeného kůrovcem. O rok dříve to přitom bylo jen pět tisíc. Prognóza pro letošní rok hovoří minimálně o 40 tisících kubíků napadeného dřeva. Správa KRNAP chce zbrzdit další šíření kůrovce po Krkonoších.

Zdroj: Deník/Jan Braun

Přibrzdit kůrovce znamená vyhledávat jeho ohniska, napadené stromy včas pokácet a ihned odvézt z lesa nebo odkornit na místě. Správě KRNAP komplikuje situaci nedostatek lidských sil, které by mohl do ochrany lesů zapojit. Teď našel nové pomocníky ve skautech.

POMOC SKAUTŮ PŘIJDE VHOD

„Nyní přichází doba, kdy bude pomoc nejvíce potřeba, protože první rojení kůrovce očekáváme začátkem června, druhé pak na přelomu července a srpna. Potřebujeme dobrovolníky, kteří nám pod odborným vedením našich lesníků pomohou průběžně odkorňovat pokácené stromy. Se skautskou pomocí složitou situaci, která nás čeká, zvládneme mnohem lépe,“ řekl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Vedení Junáka - českého skauta vyzvalo své členy a členky starší patnácti let, aby zvážili možnost zapojit se do pomoci Krkonošskému národnímu parku, který se vinou přemnožení lýkožrouta smrkového nachází ve vážné situaci. První skupiny skautských dobrovolníků vyrazí již během června.

„Pomoc Krkonoším pro nás spojuje dva z důležitých principů, které jsou v srdci skautingu: ochranu přírody a službu společnosti. Jsem přesvědčený, že se skauti a skautky nezaleknou fyzicky náročné a rizikové práce a věnují svůj volný čas a energii jedné z nejvzácnějších oblastí naší přírody,“ uvedl starosta Junáka - českého skauta Josef Výprachtický.