Po celý den mohli návštěvníci vidět nejen dobová řemesla, ale také si například vyzkoušet střelbu z luku či kuše. Kromě toho se také všichni přítomní mohli dozvědět něco o výzbroji husitů, kteří v patnáctém století poráželi vyspělá evropská vojska. Nechyběly ani ukázky, jak „stroze“ ozbrojení husité dokázali zastavit vojáka v brnění. Samozřejmostí během dne byla prohlídka dobových táborů a také tvrze či občerstvení.