„Já už radši nebudu předjímat, kdy rozhodnutí vydáme. Podkladů jsou tři krabice, které ukrývají přes tři tisíce stránek spisů,“ uvedla šéfka hořického stavebního úřadu Gabriela Vaňkátová. Té se sice uvolnily ruce poté, co vydala rozhodnutí o jiné hradecké kauze – Miletě, ale mezitím ji zavalily dokumenty k vyvlastnění pozemků na budoucí dálnici D35. I když je tak budoucnost vydání rozhodnutí stále v mlhách, nové hradecké vedení nezahálí a dál řeší, co s Velkým náměstím udělá.

Vedení Hradce si uvědomuje, že původní plány na rekonstrukci Velkého náměstí podle návrhu Jiřího Krejčíka potřebuje aktualizovat a najít nové vize, které by pomohly i v jednání s odpůrci přestavby. Těm vadilo příliš málo parkovacích míst. Jednou z možností by bylo i parkování pod zemí. I s touto variantou počítá studie, kterou si chce město nechat zpracovat.

Jedna z možných variant

„S ohledem na diskuzi kolem počtu parkovacích míst na Velkém náměstí po jeho plánované rekonstrukci chce město prověřit možnost parkování pod povrchem. Je to jedna z možných variant,“ uvedla mluvčí hradecké radnice Kateřina Šmídová s tím, že v případě studie se jedná zatím jen o hledání možností, jak situaci s parkováním v centru města řešit.

I když by se mohla tato myšlenka kdekomu zalíbit, není jasné, zda nakonec auta pod povrchem historického centra budou skutečně parkovat. Celé studii totiž musí ještě předcházet geologický průzkum či posudek lokality z hlediska archeologické památkové péče.

Setkání s odpůrci

V mezidobí před vydáním územního rozhodnutí se ještě primátor města Alexandr Hrabálek chce setkat s odpůrci přestavby a probrat možnosti dalšího vývoje rekonstrukce.

„U Velkého náměstí záleží na tom, jak se nám podaří dohodnout se se zdejšími obyvateli a majiteli firem. Právě z jejich stran existovaly zcela zásadní připomínky. A to ve smyslu omezení parkovacích míst. Celá rekonstrukce by však měla proběhnout pro to, aby se právě ten počet parkovacích míst omezil. To jsou věci, které jdou však proti sobě. S lidmi dále jednáme a jednat budeme,“ uvedl primátor.