V poslední době se azbest neboli osinek našel v regionu hned několikrát. Aktuálně se chystá další etapa opravy tzv. šestnáctipatráku, nejvyšší obytné budovy v Kolíně, kde se rekonstrukční práce zkomplikovaly a protáhly právě kvůli nálezu azbestu. Dalším, čerstvým případem je nečekané objevení této nebezpečné v Mateřské škole Kollárova v Úvalech.

Tam se neopravovalo 40 let. Při odstraňování konstrukce teď stavební firma zjistila, že tepelná izolace budovy je vytvořená azbestocementovými deskami v podstatně větším rozsahu, než z dostupných podkladů předpokládala projektová dokumentace a azbest se nachází nejen na vnějším plášti budovy, ale zasahuje i do vnitřních konstrukcí.

„Po zhodnocení problému s techniky i hygieniky jsme rozhodli o provedení kompletní sanace objektu od azbestu. Jedná se o zásadní problém, protože tato skutečnost z časového hlediska značně ovlivňuje průběh stavby,“ řekl starosta Petr Borecký. Od září se do objektu děti rozhodně nevrátí. Sanace bude hotová odhadem na přelomu roku, fasády až někdy na jaře.

Takže nastala situace, kdy vlastně není školkové děti kam umístit. „A ještě se to člověk dozví v druhé půlce prázdnin. Ale chápu, že ten neřád se musí odstranit,“ reagovala maminka malé Terezky.

Nebezpečí azbestu

Radnice tedy probrala všechny možnosti náhradního provozu mateřské školy a rozhodla, že nový pavilon vedle původní budovy MŠ Kollárova, kam dochází 45 dětí, zůstane v provozu. V době, kdy budou děti do tohoto pavilonu chodit, již budou práce na odstraňování azbestu dokončeny. Celkem 125 dětí z původní budovy bude umístěno do nově postavené dočasné stavby MŠ v lokalitě Výpustek.

„Dětem z obou budov bude dovážena strava firmou, která zajišťuje tento typ stravování. Pro pobyt venku bude vyhrazeno dětské hřiště v Rašínově ulici, které bude po dobu náhradního provozu určeno pouze pro mateřskou školu,“ říká starosta.

Vzhledem k tomu, že v průběhu prázdnin dochází k odhlašování dětí ze školky a naopak k přijímání předškoláků, čímž se neustále mění věkové složení dětí, bude konečné rozmístění žáčků do jednotlivých tříd známé až po 25. srpnu.

Finanční dopad celé situace na městský rozpočet nebude malý. Samotné navýšení nákladů na rekonstrukci školky bude činit zhruba 3,5 milionu – místo 12 milionů tedy práce vyjdou na 15,5 milionu. Kromě toho bude třeba zaplatit náklady spojené s provizorní stavbou MŠ na Výpustku. „Náklady na zajištění chodu této provizorní školky budou činit cca čtyři miliony,“ odhadl starosta.

Odstraněné azbestu z kolínského šestnáctipatráku prodražilo původně plánovanou běžnou výměnu oken o tři miliony. Nyní mají rekonstrukční práce plánovanou letní přestávku.

Druhá etapa oprav domu, kde je na šest desítek bytů, začne hned po prázdninách.