Ke svému vzdělávání ale potřebuje také různá podpůrná opatření. Stejně na tom je několik dalších žáků školy. Neobejdou se bez asistenta pedagoga, kompenzačních pomůcek (jako je například mechanický vozík, speciální polohovací židlička, polohovací pytel), nebo speciálních učebnic.

Jenže tachovské speciální škole nebyly na zmíněná nároková podpůrná opatření přiděleny finanční prostředky. Prozatím pomohl zřizovatel školy, Plzeňský kraj, který našel finanční rezervu alespoň na zaplacení asistentů pedagoga.
A proč nejsou peníze? Ministerstvo školství totiž vydalo opatření, které rodiče i pracovníky speciálních škol pořádně rozladilo. Rodiče z Tachova neváhali a sepsali petici, kterou prozatím v celé republice podepsalo přes osm tisíc lidí.

„Petice má upozornit na to, že ve speciálních školách nejsou kvůli opatření ministerstva školství v dostatečné míře zajištěna nároková podpůrná opatření pro hendikepované děti,“ vysvětlují iniciátoři dokumentu s tím, že běžné základní školy tato nároková podpůrná opatření mohou zajistit, ale bez dostatečně kvalifikované péče, kterou děti potřebují. „Ano, běžné základní školy peníze na asistenty i na kompenzační pomůcky dostanou. Speciální školy ne. Ale některé děti s kombinovaným hendikepem nemohou být zařazeny v běžných školách, protože se jim tam nedostane specializované péče. Je tam ve třídách více žáků a například děti se středně těžkou mentální retardací potřebují individuální přístup, dodržovat své tempo práce, klidné a neustále motivující prostředí. Jen tak mohou být ve škole šťastné a cítit se tam dobře,“ dodala Aniččina maminka.

Rodiče proto v petici žádají, aby bylo vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ministerstvem přehodnoceno, aby nebyly činěny rozdíly v poskytování nárokových podpůrných opatření podle toho, v jakém typu školy se dítě s hendikepem vzdělává.

Petici je možné podepsat do konce února. Iniciátoři ji pak chtějí předat vládě – až česká vláda získá v parlamentu důvěru.