Dodala, že tito lidé by ale měli vědět, že brzy mohou očekávat také dárek, a to v podobě pokuty od příslušných orgánů.

Před několika týdny muselo vedení pelhřimovské radnice a pracovníci Technických služeb města Pelhřimova řešit podobně bezohledné nakládání s odpady.

„Sběrné místo pod bývalou poštou je díky chování občanů a firem každý den v podobném stavu. Žádáme proto občany, aby se při ukládání papírových obalů snažili předmětný odpad uvést do stavu minimálního objemu, to znamená sešlapat, roztrhat a uložit,“ uvedl již dříve Jaroslav Záběhlík z Technických služeb města Pelhřimova.

Plastový odpad, ilustrační foto
Po každém Čechovi zůstane přes půl tuny odpadu. Jak je to ve vašem kraji?

Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa. U fyzických osob lze uložit pokutu do padesáti tisíc korun, v případě právnických a podnikajících fyzických osob je pokuta tři sta tisíc korun.

„Připomínáme, že odpad mohou občané Pelhřimova zdarma předat ve sběrně Technických služeb,“ poznamenal Jaroslav Záběhlík.