„Přišli jsme podepsat petici, kterou vyzýváme ústavní představitele České republiky, jmenovitě prezidenta České republiky, premiéra České republiky a Parlament České republiky k obraně ústavních a společenských zvyklostí a hodnot, tak aspoň o nás nikdo nemůže říci, že jsme lidé bez názoru. Akci začali studenti DAMU Praha, u nás se zapojilo gymnázium a zdravotní škola,“ informoval za studentský parlament Karel Čeleda.

Vyhlášení protestní stávky studentů v Brodě proběhlo s plnou podporou studentské komory akademického senátu DAMU a děkanky DAMU v době od 12 do 12.30 hodin. Svůj názor na poměry v Česku mohli studenti vyjádřit podpisem protestního prohlášení nebo barevnými křídami. Symbolem stávky se stala pravítka, neboť podle studenta Karla Čeledy je třeba, aby se všem a vždy měřilo stejným metrem, aby prezident plnil svoji ústavní funkci a aby o budoucnosti nás všech nerozhodovaly trestně stíhané osoby.

„Nevím, jestli tohle shromáždění něco může změnit, ale je dobře že jsme se mohli zúčastnit a vyjádřit svůj názor,“ svěřil se student Tomáš Beránek. Podle Karla Čeledy jsou změny možné. „Něco prosadit se nám povedlo v rámci činnosti studentského parlamentu, a věříme, že se to může podařit i v politice státu. Protestní shromáždění se konají touto dobou ve více městech,“ konstatoval student.