Firma měla vyčistit kanály, které slouží k odvádění závadných látek ze silážních žlabů. „A to tak, aby ze všech kanalizačních vpustí tekly závadné látky do příslušné jímky. Dále měla opravit zvýšený okraj silážních žlabů, aby těsnil. Zjistili jsme, že veškeré závadné látky splavené ze skladovacích ploch do obvodových žlabů, například směs drůbeží podestýlky, siláže, kalů z ČOV a podobně byly při čištění těchto žlabů umístěny na přilehlý nezpevněný terén,“ řekl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Brno Tomáš Augustin s tím, že v minulosti za obdobné závady už firma dostala čtyři pokuty celkem za 250 tisíc korun.

Mělo se to stát na katastru Dyjákovic, kde firma také podniká.

Osobní zaujatost

Jednatel společnosti Bohumír Rada s postupem inspekce a pokutou nesouhlasí. „V silážním žlabu jsme skladovali materiál tak, jak je to všude jinde zvykem. Je to osobní zaujatost pracovníků České inspekce a my se budeme bránit u soudu,“ řekl Deníku Rovnost Rada.

Při stanovení výše pokuty přihlédli inspektoři zejména ke skutečnosti, že přestupek firma spáchala opakovaně. Za poslední tři roky inspektoři firmě AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o. za obdobné závady uložili čtyři pokuty v celkové výši 250 tisíc korun a dále pokutu 50 tisíc za nepředložení požadovaných dokladů a nesoučinnost při kontrole.

Žádný výchovný charakter

„Z uvedené geneze ukládaných pokut je zřejmé, že tento stav je setrvalý už od roku 2016 a obviněný ho pouze doplňuje neplněním uložených opatření či skutečností, že za celou tuto dobu bylo zařízení provozováno bez plánu opatření pro případ havárie. Uložené pokuty neměly žádný preventivně výchovný charakter, protože nevedly k žádnému zlepšení stavu. Proto jsme uložili pokutu vyšší,“ dodal Augustin.