Město koupilo pálenici v místní části na podzim po úmrtí původního majitele za 6,2 milionů korun. Předcházela tomu složitá anabáze se zástavními právy, katastrem kolaudací, územním plánem a pozemky, které jsou v majetku státu.

„To, že můžeme začít pálit, je pro mě opravdový vánoční dárek,“ poznamenal starosta.

Kromě pěstitelského pálení město plánuje pořídit vybavení pro další zpracování ovoce, jako je sušení či moštování. Areál poslouží i k vykrytí nedostatečné kapacity pro hrádecké hasiče a zvažuje se také pro možné rozšíření sběrného dvora.