Stížnost na postup ve výběrovém řízení pro KCP podala firma Bertoma, která měla zájem o zakázku „fyzická ostraha a parking objektů KCP“. Bertoma požádala o prodloužení lhůty pro podání nabídek, protože vypsanou soutěž zaregistrovala později. Žádosti KCP nevyhovělo, následně ale lhůtu posunulo z podnětu dvou konkurenčních firem o osm dnů. Ty také byly podle Bertomy jako jediné o posunutí termínu informovány.

„Nerozumíme tomu, proč jednomu z dodavatelů je žádost odmítnuta a dalšímu je akceptována s odůvodněním, že neměl k dispozici editovatelnou verzi realizační smlouvy. Je velice zvláštní, že k prodloužení termínu k podání nabídek došlo dvě hodiny před jeho uplynutím. Tento postup považujeme za krajně netransparentní,“ píše neúspěšný zájemce o zakázku v dopisu, který byl v květnu odeslaný představenstvu KCP.

Management Kongresového centra po úterním oslovení požádal o delší čas na reakci. Podle radního pro městský majetek Jana Chabra (Spojené síly pro Prahu/TOP 09) stojí hlavní město o co nejtransparentnější postup ve všech výběrových řízeních. „Vzniklou situaci považuji za mimořádně nešťastnou. Budeme pracovat v rámci možností na regulích, aby se neopakovala,“ řekl.

Hlavní město je stoprocentním vlastníkem dvanácti akciových společností. V šesti dalších má pak majetkové podíly. Zejména Piráti během nástupu do pražské vlády deklarovali, že by se představenstva městských společností měla obejít bez politiků. Ale sami tuto zásadu porušili zvolením šéfa pražských Pirátů a uvolněného zastupitele Jaromíra Beránka do vedení společnosti Pražská plynárenská Holding. Členem představenstva KCP je zase první místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

Vedení Kongresového centra se ozvalo až po zveřejnění článku, jeho reakci otiskujeme v plném znění.

Vyjádření KCP ke článku v Deníku ze dne 10. července 2019
Server denik.cz uveřejnil článek o údajně netransparentním přístupu společnosti KCP při poptávkovém řízení na zakázku „fyzická ostraha a parking objektů KCP,“ na základě stížnosti společnosti Bertoma.
Kongresové centrum Praha, a.s. se vyhrazuje proti nařčení z netransparentního chování. Jak uvedl za společnost KCP generální ředitel, Pavel Habarta: „V poptávkovém řízení jsme oslovili dvanáct uchazečů a zveřejnili poptávku na webových stránkách, aby se mohli přihlásit další potenciální dodavatelé. Naším cílem bylo získat nabídky od co největšího počtu firem, abychom mohli transparentním způsobem vybrat dodavatele a získat co nejlepší finanční podmínky. Oslovili jsme celkem 12 potenciální dodavatelů. V původní lhůtě jsme obdrželi tři nabídky a věděli jsme od dalších potenciálních uchazečů, že pokud lhůtu přiměřeně prodloužíme, minimálně jednu nebo dvě další nabídky získáme. To se skutečně stalo; obdrželi jsme celkem pět nabídek. Prodloužení lhůty bylo komunikováno všem dvanácti osloveným uchazečům, o čemž máme záznamy. Společnost Bertoma se poptávkového řízení nikdy neúčastnila, ani o účast v celém jeho průběhu neprojevila zájem. Zároveň prokazatelně nikdy nepožádala o prodloužení lhůty, z toho důvodu jí tato informace nebyla komunikována. Zástupce této firmy se ani nedostavil na fyzickou prohlídku objektů KCP jako ostatní potenciální uchazeči, což bylo nutnou podmínkou účasti v poptávkovém řízení.“
Vedení KCP v tuto chvíli zvažuje právní kroky za účelem obrany dobré pověsti společnosti.