„Primární cílovou skupinou programů Housing First jsou lidé bez domova, kteří mají špatný zdravotní stav, jsou závislí na alkoholu či jiných návykových látkách, mají vážná duševní onemocnění a další zdravotní omezení. Výzkumy ukazují, že Housing First velmi efektivně pomáhá osobám, které trpí dlouhodobým či opakovaným bezdomovectvím a které jsou ohroženy ztrátou domova,“ píše se k projektu na webu MPSV.

„MPSV vyčlenilo na podporu konceptu Housing First 150 milionů korun. O dotaci se mohou ucházet obce, organizace zřizované obcemi či neziskové organizace,“ stojí dále.  „V Karviné se nyní jedná o deset bytů. Ty vlastní lidé napojení na neziskovou organizaci, která tu má nastěhovat jakési lidi bez domova, o naše lidi bez domova ale předpokládám nejde. Ty máme pod kontrolou a pracuje s nimi nás sociální odbor ve spolupráci se Slezskou diakonií,“ říká k tomu primátor Karviné Jan Wolf.

„Byty jsou navíc v tzv. zdravých částech města, nyní se tam přistěhují lidé, kteří nemají potřebné návyky a ostatním nájemníkům to může znepříjemnit život. Podle mého názoru tady nemůže být řeč o nějaké systémové sociální práci, naše informace směřují k tomu, že tady jde spíše o snahu využít prázdné byty a vytáhnout z nich nějaký nájem,“ vysvětluje karvinský primátor.

Do projektu se zapojí deset měst 

Daný projekt se má rozběhnout zatím v deseti českých městech. „Před měsícem jsme jednali se zástupci MPSV a deklarovali, že Karviná pro projekt tohoto typu není vhodná. Nemáme ovšem žádné možnosti, jak tomu zabránit. Jsem ale přesvědčen, že kdyby daný balíček peněz dalo ministerstvo na sociální práci přímo nám, městům, byli bychom za ně schopni s lidmi bez domova a na okraji společnosti udělat velký kus práce, jak to ostatně děláme i nyní, za daleko skromnějších podmínek,“ dodal Wolf. 

Podle primátora dnes Karviná registruje přibližně 70 až 80 lidí bez domova.  „Mnozí z nich si ale tento způsob života vybrali sami a odmítají i nabízené formy pomoci a sociální práce,“ doplnil Jan Wolf.

Deník požádal na začátku týdne o vyjádření k celé problematice i samotné MPSV. Otázky zůstaly zatím nezodpovězeny.