Informace nasbírané za poslední čtyři roky využijí například pro přípravu územního plánu nebo k rozhodování o stavebních záměrech. „Aktualizované územně analytické podklady jsou výstupem průběžného monitorování města. Ukazují, kde má město své limity a na co by se Brno mělo přednostně zaměřit. Pomáhají tak kvalitněji rozhodovat o dalším rozvoji města,“ řekl ředitel Kanceláře architekta Michal Sedláček.

Data informují o vývoji a současným stavem v řadě různých oblastí, od fungování města, skladbu a chování jeho obyvatel až po dopravní a technickou infrastrukturu nebo životní prostředí. „Snažíme se data co nejvíce otevřít lidem. Do budoucna plánujeme převést část analytických podkladů do webových mapových aplikací, které umožní jejich dynamické prohlížení,“ doplnil sociální geograf Kanceláře architekta Jiří Malý.

Infografika od Kanceláře architekta města Brna.Zdroj: Archiv KAM