Zřejmě poprvé v historii Žatce sídlí přímo na centrálním náměstí Svobody zařízení pro děti s možností pravidelné každodenní docházky a předškolní výchovy. Na začátku září tam spustila provoz dětská skupina s názvem Školička na náměstí. Kapacitu má 15 dětí.

V přízemí historického domu s podloubím se ještě nedlouho před letními prázdninami nacházely jen prázdné a omšelé místnosti, které tam zůstaly po poslední prodejně elektrospotřebičů. Během léta se místnosti změnily k nepoznání. Nová kuchyňka, toalety, šatna a hlavně velká místnost, kde si děti hrají, jedí nebo odpočívají. Vše je čisté, útulné s novým nábytkem a zařízením.

„V květnu jsem nevěřila, že se to dá zvládnout. I když s obrovskou dřinou, ale povedlo se. Všem, kteří se na rekonstrukci prostor podíleli, bych chtěla poděkovat,“ sdělila Michaela Hradcová z Mateřského centra Sedmikráska, které za zrodem dětské skupiny stálo. „Příští rok na jaře bychom chtěli ještě zřídit na zahradě domu směrem k hradbám venkovní dětské hřiště,“ nastínila další plány.

Školička na náměstí je první dětskou skupinou v Žatci a druhou v okrese Louny. Ta první začala před pár měsíci fungovat při mateřském centru v Podbořanech. Dětské skupiny se v mnohém podobají klasickým mateřským školkám, jsou ale menší, rodinnější.

Zatímco klasické mateřské školy jsou organizacemi města a spadají pod ministerstvo školství, dětské skupiny mají svou právní formu a spadají pod ministerstvo práce a sociálních věcí.

Plavání, hry i angličtina

„Na náměstí Svobody v Žatci máme starší děti, od dvou a půl do šesti let věku. Kapacitu 15 dětí máme plně obsazenou, zaznamenali jsme i vyšší zájem,“ sdělila Michaela Hradcová. Školička má otevřeno od 7 do 16.30 hodin, rodiče za umístění dítěte platí paušálně 1300 korun měsíčně plus stravu. O děti ve skupině se starají tři zaměstnankyně. „Snažíme se připravit pro děti pestrý program. Chodíme ven, můžeme využívat herničku v Sedmikrásce v budově naproti náměstí, v plánu máme plavání v bazénu v Chomutově, dvakrát týdně bude u nás probíhat výuka angličtiny, blízko máme knihovnu i divadlo,“ vypočetla M. Hradcová.

Dětská skupina podle jejích slov navázala spolupráci se žateckou Mateřskou školkou Alergo, týkat se bude zajištění povinného předškolního vzdělávání dětí.

Děti ve školičce na náměstí už nyní připravují své první vystoupení před veřejností. Chystají se vystoupit na Dni seniorů, který se plánuje 26. září ve Staré papírně.

Zřízení žatecké dětské skupiny finančně podpořil Fond zaměstnanosti Evropské unie. Podmínkou pro přijetí dítěte je, že aspoň jeden rodič pracuje nebo si aktivně zaměstnání hledá.

Mateřské centrum Sedmikráska v Žatci pečuje ještě také o baby klub v prostorách střední zemědělské školy. Tam dochází 15 dětí ve věku 1-3 roky. I jeho kapacita je plně vytížená. V příštím roce se transformuje rovněž v dětskou skupinu. Podobné zařízení má také v Chomutově.