„Předražené nákupy dokáže rozeznat téměř každý, avšak sofistikované podpásovky v narychlo schvalovaných právních předpisech se odhalují obtížněji. Často se přilepí k prospěšnému zákonu a pak se tvrdí, že to už nelze změnit, protože by to ohrozilo to 'dobré',“ sdělil starosta Cogan Deníku.

Vysvětlil, že takovým útokem je i zákon, kterým stát obírá obce i kraje o 15 miliard ze sdílených daní. „Je to sprosťárna 'par excellence'. Stát se v době krize bezprecedentně o 300 miliard zadlužuje a odůvodňuje to i potřebou udržení investic. Vyzývá proto obce a kraje, aby maximálně investovaly. Samosprávy však dýchají s daňovými příjmy ze sdílených daní, které se jim v krizi výrazně propadají,“ upozornil Josef Cogan.

Připomněl, že při poklesu v době hospodářské krize 2009 o 4,5 procenta HDP obce přišly o více než 15 procent daňových příjmů. „A lepší to bohužel nebude ani letos. Proto je zarážející, že se vláda neštítí nadto samosprávám sebrat ještě dalších 15 miliard. Každý z oboru ví, že tyto zdroje musí samosprávy odepsat zejména z investic. V mandatorních výdajích to půjde velmi těžko,“ posteskl si starosta.

Investice jsou žádoucí

I když vláda ujistila, že je připravena podpořit rozpočty krajů a obcí masivními dotacemi, skutečnost je podle Josefa Cogana taková, že ministerstva seberou obcím a krajům peníze, o kterých mohly nyní rozhodovat samy dle svých priorit, a vypíšou nové „masivní“ dotace, které budou ovládat. „Nařídí, na co půjdou, a dostanou je jen ti loajální k vládě,“ varoval.

Investice obcí a krajů jsou přitom v době krizí velmi žádoucí. Tím, že se rozprostřou po celé zemi, mají mnohem vyšší efekt než „mega“ akce, které shrábne pár velkých firem. Spousta drobných zakázek roztáčí kola místních ekonomik a pomáhají tak malým a středním firmám, které jsou nyní velmi ohrožené. „Jak ale obce a kraje mají investovat? Z čeho? Když jim vláda tuneluje rozpočty a sráží je na kolena? V době vrcholící krize stát obcím nijak materiálně nepomohl, jen jim ukládal povinnosti, nyní je chce ještě oškubat. Smutné a ubohé,“ konstatoval Josef Cogan.

Podle něj snem hnutí ANO, stejně tak jako historicky komunistů, byla a je centralizace moci. „Nebuďme ovce, netolerujme 'východňárské' manýry a postavme se jim na odpor. Možná bude marný, ale musí být slyšet, nebo samosprávy příště oholí na kost,“vyzval starosta.