„Unikátní je tím, že při její výstavbě současně vznikne 332 nových parkovacích míst, jež přinesou dlouho očekávané zlepšení dopravní situace v okolí. Nová elektrárna tak nezabere žádnou ornou půdu, ale pouze se efektivně využije parkovací plocha,“ zdůraznil mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk. První megawatty by mělo 2.600 fotovoltaických panelů začít dodávat do přenosové sítě v průběhu jara příštího roku.

Na ploše 8267 metrů čtverečních pod západními dukovanskými chladicímu věžemi už intenzivně pracují bagry a nákladní auta. Aktuálně připravují terén pro výstavbu nového parkoviště. A právě na jeho zastřešení bude zmíněných 2600 oboustranných fotovoltaických panelů .

Problém s parkováním Dukovanské trápí dlouhodobě. „Tímto řešením přispějeme ke zvýšení ekologické výroby elektřiny v Dukovanech a současně výrazným způsobem zlepšíme dopravní situaci kolem elektrárny,“ řekl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderné energetiky.

Obnovitelné zdroje od ČEZ

Zvýšený důraz na životní prostředí a trvalou udržitelnost patří podle mluvčího Bezděka mezi priority Dukovan i Temelína. „Dukovanské parkoviště je první z řady nových výroben obnovitelných zdrojů energie, kterými Skupina ČEZ pomáhá naplňovat příspěvek České republiky ke stanoveným energeticko-klimatickým cílům Evropské unie,“ uvedl Jan Kalina, generální ředitel společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje.

Kromě zastřešení parkoviště fotovoltaickými panely navíc energetici zvolili speciální technické řešení u odvodnění parkoviště takzvanou vsakovací galerií. „Dešťová voda bude sváděna do přilehlého hájku, kde se bude přirozeně vsakovat do půdy a pomůže tak žádoucímu zadržování vody v krajině,“ řekl mluvčí Bezděk.

Dukovanští zaměstnanci i návštěvníci tamního infocentra budou moci nové parkoviště využívat nejpozději od dubna příštího roku. Celkově ČEZ do novinky investuje šedesát milionů korun.