Pavel Havíř vystudoval lékařskou fakultu na brněnské univerzitě, jeho specializací je urologie. Po studiích nastoupil do svitavské nemocnice. Pracoval jako sekundář, posléze zástupce primáře. V dubnu 2000 se stal ředitelem svitavské nemocnice a po třináct let ji vedl. Za jeho působení prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací.

Pavel Havíř je politicky aktivní. Od roku 1994 zasedá ve svitavském zastupitelstvu, čtyři roky působil jako místostarosta města. Na podzim 2013 úspěšně kandidoval do poslanecké sněmovny za sociální demokracii. V loňských volbách však neuspěl. Na přelomu let 2012/2013 byl krátce krajským zastupitelem.

Jak vidíte další budoucnost nemocnice?
Nemocnice následné péče Moravská Třebová má podle mého názoru pevné a nezpochybnitelné místo ve zdravotní péči. Potřeba lůžek následné péče bude v budoucnosti (vzhledem k demografickému vývoji) spíše narůstat. Ambulance v základních oborech (chirurgie, interna, dětské lékařství a gynekologie) mají dostatečné spádové území a mají možnost perspektivně spíše rozsah zdravotních služeb rozšiřovat.

Jaká je role nemocnice ve struktuře krajského zdravotnictví?
Ve struktuře krajského zdravotnictví v lůžkové péči doplňuje akutní lůžkovou péči zejména svitavské nemocnice a určitě není vůči Nemocnicím Pardubického kraje v konkurenčním postavení.

Jsou nějaké zásadní změny, které byste chtěl jako ředitel provést? Víte o nějakých potížích, které by nemocnici trápily?
Z mých zkušeností s vedením nemocnic vím, že je nutné se s chodem nemocnice nejdříve velmi dobře seznámit, takže bezprostředně žádné zásadní změny neplánuji. Předpokládám, že hlavní pozornost budeme věnovat zásadním manažerským úkolům. Především musíme pracovat na stabilizaci zaměstnanců ve všech profesích. Nemocnice musí mít velmi konkrétně zpracovanou strategii zvyšování kvality a bezpečnosti poskytované zdravotní péče. V neposlední řadě musíme optimalizovat úhradu poskytnuté péče od zdravotních pojišťoven.

Jak je na tom nemocnice pokud jde o personální zajištění chodu, má dost lékařů, sester i dalšího personálu?
Personální práci nebo moderně řečeno management lidských zdrojů považuji za dominantní úkol v řízení nemocnice. Vzhledem k věkové struktuře zejména ve zdravotnických povoláních bude nezbytné připravit strategický projekt dlouhodobě udržitelného rozvoje nemocnice v oblasti lidských zdrojů.

Je podle vás péče o pacienty na dostatečné úrovni nebo vidíte nějaké rezervy?
Posouzení stávající úrovně péče o pacienty mohu učinit až po podrobném seznámení s nemocnicí. Obecně lze říci, že kvalita a bezpečnost poskytované péče je trvalý úkol, na kterém je potřeba neustále pracovat. Základním požadavkem je ke každému pacientovi přistupovat individuálně s porozuměním pro jeho potíže.

Pardubický kraj jedná s vlastníky budov o odprodeji. Dohoda se zadrhla na ceně, kterou prodávající požadují. Budete se podílet na vyjednávání? Je podle vás nutné odkoupit stávající budovy nebo by bylo výhodnější postavit budovu novou?
Vyřešení vlastnických vztahů v nemocnici považuji za základní podmínku pro její stabilizaci. Toto řešení je nesporně v kompetenci vlastníka – Pardubického kraje. Jsem přípraven se na něm podílet v rozsahu, který rada kraje bude považovat za užitečný.