Podle poslankyně Markéty Wernerové, která jednání vedla, slouží pravidelné akce k tomu, aby kraje a obce po trase měly dostatek informací od zástupců Ředitelství silnic a dálnic nebo ministerstev dopravy a životního prostředí o přípravě staveb jednotlivých částí D6. „Prioritou je pro nás především sledovat průběh přípravy tří úseků, které by se měly začít budovat v příštím roce. Jde o obchvat Lubence, obchvat Řevničova a úsek Nové Strašecí Řevničov. Ve všech třech případech bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, dlouhou dobu nicméně trvá vydání závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí, na základě kterého lze mimo jiné žádat o stavební povolení," uvedla Markéta Wernerová.

Jak uvedl ředitel úseku výstavby Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, závazné stanovisko MŽP ČR ke všem třem uvedeným akcím na D6 by mělo být hotovo pravděpodobně na konci ledna 2017, pak by bylo možné o stavební povolení žádat.

Ředitel Správy Karlovy Vary Ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil seznámil přítomné s riziky, která mají vliv na rychlost dostavby. Patří mezi ně hlavně problematická majetková příprava, tedy výkupy, směny a případně vyvlastnění pozemků, možnost námitek proti výsledkům zadávacích řízení na zhotovitele staveb i to, že řada úseků musí projít novým posuzováním vlivu na životní prostředí. „Například v případě části od Nového Strašecí do Řevničova zbývá řešit výkup pozemků od jedenadvaceti vlastníků," dodal Lukáš Hnízdil a upozornil, že přípravy staveb komplikují také příliš dlouhé vyvlastňovací procesy. Z toho důvodu poslankyně Markéta Wernerová přislíbila, že bude jednat se zástupci krajů, aby apelovali na obecní a městské úřady, jež mohou vyvlastňování urychlit. Jak uvedl starosta Řevničova Jiří Petráček, vyvlastnění pozemků se obce nebrání. I přesto, že nejde o populární krok, zabrání vlastníkům pozemků spekulovat s cenou.

Senátor Jan Horník navrhl, aby se urychlením staveb zabýval odborný koordinátor, který by pomohl Ředitelství silnic a dálnic kromě jiného v urychlení výkupů. Podle slov náměstka hejtmana Miloslava Čermáka by kraj mohl pomoci najít příslušné odborníky a následně i jejich činnosti podpořit. Zástupci Krajské hospodářské komory zase upřednostňují možnost spolupráce ŘSD s externí firmou.

Na trase D6 z Karlových Varů do Nového Strašecí zbývá dostavět 82 kilometry dálnice. Jedná se celkem o 12 úseků. Podle příslibu ŘSD by se tři z nich mohly začít stavět v příštím roce. (pav)