Historická cesta z Varty, místní části Jickovic, k bývalému přístavu naproti hradu Zvíkov je jedním z mála přístupů k vodní hladině Orlíku. Obec Jickovice usiluje už roky o její bezúplatný převod, aby ji mohla zrekonstruovat a u vody vytvořit místo pro otáčení aut záchranářů a hasičů.

„V minulosti tu například spadl horolezec ze skály a policisté ho po vodě dopravili k cestě, kde ho záchranáři museli naložit na nosítka a vynést nahoru, protože by se dole sanitka neotočila," připomněla Helena Skružinská, která pomáhá starostovi Jiřímu Fišerovi s vyřizováním záležitostí kolem bezúplatného převodu cesty ze státu na obec. Další případ se stal letos v létě, kdy přišli rybáři od vody do místní hospody U Kaštanu a jednomu z nich šlo v danou chvíli o život.

Zmíněný rybář měl štěstí, že se mu neudělalo špatně už dole u vody. „Rybáři přišli od vody do hospody odpoledne, když jsme tam zrovna seděli se zastupitelem Václavem Podojilem. Udělalo se mu špatně a chvíli byl bez tepu, začali jsme střídavě masáž srdce a asi za patnáct minut přijela sanitka. Nakonec pro něj musel přiletět vrtulník," potvrdil starosta Jickovic Jiří Fišer.

Helena Skružinská, která si v tu chvíli přišla do hospody něco koupit, vše potvrdila. Ještě dodala: „Měl štěstí, že se mu to stalo nahoře a je už v pořádku. Dole by mu asi těžko někdo pomohl, protože byl zavalitější postavy a záchranáři by ho na nosítkách dopravovali nahoru mnohem hůř než tenkrát horolezce."

Zajištění bezpečí lidí kolem vody a na vodě je nejdůležitějším důvodem, proč chce obec získat historickou cestu k bývalému přívozu do vlastnictví. Dalším důvodem je i její zachování jako odkazu předků.

„Pátral jsem v archivních materiálech a zjistil jsem, že si cestu z Varty stavěla kdysi postupně obec po částech, jak zrovna byly peníze. Takže cesta původně obci patřila ještě v době, než se začalo znárodňovat. Říkalo se jí Kazimírova cesta," vysvětlil Jiří Fišer s tím, že by se původní název mohl cestě i vrátit.

V současné době je v majetku státu a ve správě ji mají Lesy ČR, které ale v jejím okolí nemají žádné pozemky, proto ani nemají zájem na tom ji rekonstruovat. Okolní lesy jsou soukromé. „Žádost o bezúplatný převod jsme podali na Ministerstvo zemědělství už před prázdninami a před dvěma týdny jsme doložili i všechny další doklady, které po nás požadovali. Je mezi nimi i návrh smlouvy na bezúplatný převod, ve kterém je stanoveno i to, že se bude obec o cestu starat a že bude platit věcné břemeno pro vlastníka okolních lesů, aby ji mohl využívat jako přístupovou," vysvětlila Helena Skružinská. Teď musí počkat na rozhodnutí vlády.

Aby mohli potom co nejrychleji jednat, přemýšlejí v obci už teď o přípravě projektu na rekonstrukci cesty, který by rádi uskutečnili za pomoci dotace. Maličká obec by se do toho se svým malým rozpočtem pustit nemohla. „Počítáme s obnovením tarasů, které jsou polorozpadlé, vyčištěním a opravami odvodňovacích stok a celé vozovky, která se tím i rozšíří, protože krajnice jsou už zanesené a zarostlé, a s vybudováním točny pro záchranáře a hasiče," vysvětlila Helena Skružinská, která bude mít podání žádosti o dotaci na starosti.

Vzhledem k tomu, že se v daných místech už dlouho uvažuje o vybudování nového přívozu mezi Vartou a hradem Zvíkov, který bude trasou kopírovat ten, který tam byl před zatopením přehrady, uvažují podle Heleny Skružinské i o tom, že by se do plánovaného projektu zanesly takové možnosti, které by zde přívoz umožňovaly. „Samozřejmě bychom napřed začali jednat s vedením obce Zvíkovské Podhradí, protože by nemělo smysl něco budovat jen na jednom břehu," upřesnila Helena Skružinská.

O bezúplatný převod cesty už žádala obec dvakrát Lesy ČR, v letech 2000 a 2009, a jednou Ministerstvo zemědělství, v roce 2008. Přitom obecní cestou byla do roku 1978, pak byl úsek od posledních chat na Vartě směrem k vodě od obecní cesty oficiálně oddělený.