Podle územního plánu je oblast kolem Mackovy hory určena pro průmyslovou zástavbu, v budoucnu by tak v blízkosti rozhledny a také zdejší kapličky mohly stát průmyslové haly, sklady a podobně. Podle opozičního zastupitele Pavla Nováka už developeři uzavírají smlouvy o budoucí koupi pozemků a posílají na město oficiální požadavky. „Politická reprezentace Nového Strašecí tomu mlčky přihlíží. Přitom ve městě žije řada lidí, kteří místo hal na Mackově hoře chtějí zelenou odpočinkovou plochu, kterou teď využívají například k procházkám,” napsal zastupitel Pavel Novák.

Zamezit přeměny „zelené” lokality na průmyslovou má podle zastupitele proces, kdy bude nejprve analyzovaná situace, občanům budou poskytnuty informace o výhodách a nevýhodách průmyslové zóny či představená možná rizika spojená se zrušením průmyslové zóny. Vše by mělo vyvrcholit vyhlášením referenda. „Požadavky na ochranu půdy a přírody se časem, zvlášť v posledních letech s přibývajícím suchem, mění. Stejně tak se vyvíjí město jako takové a jeho potřeby,” dodal Pavel Novák s tím, že před více než patnácti lety bylo vyčlenění na případnou průmyslovou zónu ve zmíněné logické.

Vedení novostrašecké radnice se k možnosti referenda zatím příliš vyjadřovat nechce. Starosta města Karel Filip (ČSSD) si ale myslí, že sdružení Společně pro Nové Strašecí a Pecínov mělo postupovat jinak, především mělo poskytnout podklady radě města před schválením oficiálního programu.

„Mrzí mne, že takto důležitý bod jako je změna územního plánu a návrh referenda nemohla projednat rada města, když schvalovala program jednání zastupitelstva. Občané tak ani nevědí, že se tento bod bude projednávat na zastupitelstvu. Připadá mi to vzhledem k důležitosti hodně neseriózní. Osobně se s tímto bodem teprve seznamuji a vyjádřím se konkrétně až na zasedání zastupitelstva města,” sdělil Rakovnickému deníku starosta Karel Filip.

Změna územního plánu v lokalitě u Mackovy hory byla hojně propírána zhruba před dvěma lety. I tehdy Pavel Novák požadoval změnu a kritizoval vedení radnice. Ta si ale nenechala nic líbit a naopak označila Pavla Nováka za toho, kdo mohl dříve tomu zabránit - tehdy byl jmenován jako určený zastupitel pro pořízení územního plánu.