Obcím stále chybí ze strany ministerstva životního prostředí lepší komunikacea dostatečná a prokazatelná argumentace pro založení parku. Krokem si slibují silnější vyjednávací pozici.

„Není to tak, že bychom nepodporovali ochranu životního prostředí a že bychom bránili přírodní a kulturní identitě Křivoklátska,“ řekl na setkání Lukáš Kocman, starosta obce Běleč na Kladensku. „Naopak, máme velký zájem na tom, jak bude vypadat prostředí, kde žijeme. Vždyť jsou to naše domovy, které případný vznik národního parku zásadně ovlivní, a chceme tedy vědět, do jaké míry by to bylo. Zatím máme jen mlhavou a nejednoznačnou představu,“ dodal starosta.

Křivoklátsko
Česko bude mít další národní park. Křivoklátsko jím vyhlásí do dvou let

Původní červnový termín zahájení procesu posunulo ministerstvo na září, tři dny po skončení komunálních voleb. Od té doby běží devadesátidenní lhůta pro podání námitek. „Ve skutečnosti ale máme minimálně o měsíc méně, protože se ustavující zastupitelstva mohla konat nejdříve 14. října,“ poznamenala Iveta Kohoutová, starostka obce Karlova Ves na Rakovnicku.

Ministerstvo vede dialog

Ministerstvo životního prostředí bere založení Svazku obcí Křivoklátska na vědomí. „Obce zcela legitimně využívají svého práva založit spolek v případě společného zájmu, který chtějí na veřejném poli prosazovat,“ uvedl mluvčí ministerstva Ondřej Charvát.

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.
Národní park Křivoklátsko nikoho neomezí, říká končící ministryně Hubáčková

Zároveň zdůrazňuje, že navzdory tvrzení ministerstvo s obcemi komunikuje. „Za resort životního prostředí a jeho vedení potvrzuji, že jsme s obcemi v neustálém kontaktu. Informujeme je o našich záměrech v první řadě, debatujeme s nimi, vysvětlujeme a jsme připraveni dál vést dialog,“ doplnil Charvát.

Obce zřízení národního parku i nadále odmítají. Podle nich by nepředstavoval pro kulturní krajinu Křivoklátska vhodnou formu ochrany. Za problematický je vnímán především koncept plošné bezzásahovosti. Za vhodnější ochranu území považují formu chráněné krajinné oblasti se sítí přírodních rezervací.