„Do projektu se nám podařilo zapojit 16 okolních měst a obcí. Ty budou přispívat částkou 90 korun za každého obyvatele,“ uvedla místostarostka Nového Boru Stanislava Silná s tím, že stanovený příspěvek vychází z počtu aktuálních úvazků a lůžek, které klienti sociálních služeb na Novoborsku využívají. V rámci Libereckého kraje i celé ČR jde o ojedinělý projekt.

„Ve městě se nám sociální služby nepřekrývají a mohou mít tak široký rozsah. Díky společnému financování budou teď tyto služby dostupné i pro klienty v zapojených obcích, které by si je v takové šíři nemohly dovolit poskytovat,“ vysvětlila Silná.

Obce zapojené do programu budou posílat svůj příspěvek na účet Nového Boru na základě uzavřené smlouvy. Peníze se pak rozdělí mezi téměř dvě desítky poskytovatelů sociálních služeb, v souladu se zásadami pro poskytování dotací na podporu veřejně prospěšných projektů. Takové řešení považuje za průkopnické i v rámci státu starosta Prysku a náměstek libereckého hejtmana Jan Sviták. „Je to krok správným směrem, dosavadní systém byl nestabilní,“ řekl.

Jeho obec měla v rozpočtu na sociální služby pouze 30 tisíc korun a zajišťovala je pro své občany většinou u novoborských organizací. „Hlavně malé obce měly problémy, teď by to pro ně i pro organizace poskytující sociální služby mělo být lepší,“ zmínil Sviták. V loňském roce měl Nový Bor v rozpočtu více než milion korun pro poskytovatele sociálních služeb a nejvíce z nich čerpaly organizace jako Farní charita Česká Lípa, Rodina v centru, společnost AHC, která v Boru provozuje Senior centrum, nebo Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje.

Peníze jsou i v „novém systému“ vyčleněné v rozpočtu na rok 2019 a jsou účelově vázané na dotace a řídí se zásadami pro poskytování dotací. „Nový systém podpory sociálních služeb na Novoborsku je skvělý krok! Spolufinancování je spravedlivější řešení, než jaké fungovalo doposud,“ pochválila ředitelka Rodiny v centru Nový Bor Petra Vlčková. Jak doplnila, obyvatelé okolních obcí tvoří významné procento jejich klientů, ale na chod služeb nepřispívaly.

„Například téměř polovina klientů naší Rodinné poradny byli obyvatelé z obcí Novoborska, tedy téměř polovina všech klientů. Na službu nám ale přispívalo pouze město Nový Bor,“ uvedla ředitelka Vlčková. Celkově bylo v Novém Boru na sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti v roce 2018 v rozpočtu bezmála deset milionů korun.

Částka zahrnuje výše zmíněný milion pro poskytovatele sociálních služeb, rozpočet příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor a další programy v sociální oblasti, jako je poradenství, terénní programy, sociální péče nebo pomoc dětem a mládeži.