Představitelé opozice proto na posledním jednání zastupitelstva vznesli oficiální požadavek na starostu Znojma, aby svolal veřejné slyšení k obchvatu s představiteli Ředitelství silnic a dálnic, které obchvat staví, dopravními inženýry a dalšími experty. Starosta však požadavek smetl se stolu. „Chtěli jsme po panu starostovi, aby do konce června svolal debatu občanů se zástupci všech dotčených zástupců státní správy. Vedení Znojma to s velkým úlekem smetlo se stolu. Bylo vidět, že panu starostovi toto téma není vůbec pohodlné,“ uvedl zastupitel Jiří Kacetl (Pro Znojmo).

Jak dodal, odvolávalo se vedení města na dlouholetou odpůrkyni stavby obchvatu ve stávající podobě. „Říkali, že paní Poláková tohoto jednání zneužije, že obviní další zastupitele a radní z podjatosti a že tlačíme moc na pilu,“ řekl Kacetl.

Účast na takové schůzce Deníku Rovnost potvrdila členka Spolku obchvat Lenka Poláková. „O požadavku opozice vím. Veřejnost není dostatečně informovaná o vývoji kolem této stavby. Ale vždyť si takovou schůzku nakonec může svolat opozice sama. Z ŘSD by určitě někdo přijel. My máme veškeré podklady a debaty bychom se také zúčastnili,“ konstatovala Poláková.

Starosta Jan Grois (ČSSD) hovoří o snaze vedení Znojma zajistit hladký průběh další stavby. „Takové jednání by nyní ničemu nepomohlo. Naopak. Lidé ze spolku dávají systémovou podjatost. Stalo se to už několikrát. Dali ji i na mne. Vše musí projednávat úředníci, což v mém případě znamená pět úředníků, kteří na vyřízení podjatosti mají každý třicet dnů. Kdyby bylo veřejné projednávání, jsou schopni dát podjatost na dalších padesát lidí. Třicet zastupitelů plus dvacet lidí z příslušných odborů. Takže padesát krát třicet dnů a je to,“ reagoval Grois s tím, že právě běží územním řízení a ze zákona nyní nelze o stavbě veřejně jednat.

Jiné termíny jednání

Zastupitelům starosta navrhl jiné termíny jednání. „Kolegům jsem navrhl ať takové jednání uděláme po skončení územního řízení anebo na závěr kalendářního roku. Pan Kacetl o tomto vůbec nechtěl mluvit a chtěl hlasovat o jejich návrhu. No a tento bod prostě neprošel. Takových bodů je na zastupitelstvu spousta,“ přiblížil Grois.

Starosta dodal, že široká veřejnost na obdobná setkání příliš nechodí. „Když měl například Spolek obchvat klasickou schůzi, na kterou byla veřejnost oficiálně zvaná v novinách, na Facebooku, či na plakátovacích plochách, za veřejnost jsem tam byl jen já, pan Bouda a pan Kučera. Proč tam tedy nebyl pan Kacetl a další zástupci Pro Znojma?“ ptal se starosta.

Zastupitel Kacetl na starostovu poznámku o právě probíhajícím územním řízení a zákonné nemožnosti veřejně stavbu projednávat reagoval jednoduše. „Řekli jsme jasně, že nechceme nijak zasahovat do rozhodovacího procesu. To nám nepřísluší. Chceme jen informace. Chceme si vyslechnout názory kompetentních lidí a zjistit aktuální stav stavby. Přesto pan starosta předal na zastupitelstvu direktivně slovo vedoucímu stavebního úřadu, což je státní správa, nikoli samospráva. Ten řekl, že do ukončení územního řízení odmítá cokoli komentovat. To samozřejmě chápeme. My ale chceme informace od dotčených orgánů státní správy, které si platíme z daní a které by se měly vyjádřit k tomu, co na stavbě je v nepořádku a podobně. Jedná se přece o veřejnou stavbu placenou z veřejných peněz, nikoli o soukromý majetek. Starostův návrh na vyčkání do pravomocného územního rozhodnutí nás rozesmálo, protože toto může být klidně i za tři roky právě také díky obstrukcím paní Polákové a dalších,“ naznačil Kacetl.

Jak dodal, zastupitelé tedy s jejich návrhem nesouhlasili. „Všichni se až na dva zdrželi hlasování a my neuspěli. Respektujeme, že nyní není vůle zastupitelů pro svolání této schůzky, ale pak jsou veškerá sova pana starosty z doby před volbami, kdy mluvil o tom, že on zařídí obchvat, naprosto prázdná,“ dodal Kacetl s tím, že právě na základě podobných slibů starosta Grois poslední volby vyhrál i když obchvat nestaví Znojmo, ale stát.

Otevření ničemu nepomohlo

Když 5. října loňského roku otevřeli správci státních silnic a dálnic první použitelnou část obchvatu Znojma, zavládlo mezi mnoha řidiči rozčarování. Nejspíš si mysleli, že silničáři postaví najednou celý funkční obchvat města a z centra nadobro zmizí kamiony. Nestalo se tak.

„To, co se otevřelo, je naprosto k ničemu. Mohli to nechat dál zavřené jako i tu první nedostavěnou část obchvatu. Otevření ničemu nepomohlo. Nepřehlednost a nebezpečnost křižovatky u nemocnice je už jen taková drobnost,“ reagoval po otevření části od kasárenské křižovatky po křižovatku u nemocnice Jan Kadraba. „Je to cesta odnikud nikam,“ dodala Lada Michálková.

Ředitelství silnic a dálnic naznačuje, že s dostavbou první části obchvatu Znojma chce pospíšit. „Vypořádáváme se s námitkami v územním řízení. Když se nám podaří letos získat pravomocné územní rozhodnutí, jsme připravení obratem požádat o stavební povolení,“ prohlásil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Státní silničáři chtějí dál stavět už v roce 2021.