Všichni, kdo od nového roku požádají třetí městskou část o nájem bytu, projdou podrobným hodnocením. Bodovat se bude třeba jejich zdravotní stav, výše příjmů, zda žijí s partnerem a s dětmi, kde momentálně bydlí, jestli byli v minulosti obětí domácího násilí nebo nedávno opustili dětský domov.

Cílem je vytipovat mezi žadateli ty, kteří potřebují pomoc nejvíce, a dostat je do čela pořadníku. To se dosud podle místostarosty Ondřeje Ruta (Zelení) nedělo. „Velká část (bytů, pozn. red.) se přidělovala žadatelům, kteří to objektivně nepotřebovali. Jednou z pěti podporovaných skupin byli třeba absolventi vysokých škol, což je skupina, která podle mého názoru zvláštní podporu nepotřebuje. Měla by být schopná se uplatnit na trhu práce, a tudíž si i pořídit byt,“ řekl Rut.

Extra body batolatům

Doplnil, že rozdělení do podporovaných skupin se zcela zrušilo a všichni žadatelé mají stejné podmínky. Výjimkou jsou ti, kterým městská část nabídne byt jako benefit k pracovnímu úvazku, například učitelé a strážníci.

Pravidla mají podle radních zajistit především to, aby děti nežily na ubytovnách. Extra body budou proto přiděleny za každé dítě v domácnosti, vyšší počet pak získají rodiče batolat, těhotné ženy, bonus náleží i samoživitelkám.

Nové smlouvy se budou uzavírat na dva roky s možností prodloužení. „Je potřeba pomoct občanům, kteří se ocitnou v nouzi, zároveň ale musí být motivováni k tomu, aby sami přispěli ke zlepšení své sociální situace,“ řekl starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09). Na neurčito získají smlouvu lidé starší 70 let. Trojka má nyní jen několik volných bytů.

Žádné děti na ubytovnách

Bodování používají také v Praze 5, 7, 9 a 10. Sedmička se pochlubila, že díky tomu už na jejím území nežije na ubytovně žádné dítě. Pořadník je v anonymizované podobě veřejný.

„Jsou samozřejmě aspekty života, které nelze bodovým systémem obsáhnout, proto rada městské části může v ojedinělých odůvodněných případech rozhodnout o přidělení bytu mimo pořadník,“ upřesnil místostarosta sedmičky Kamil Vavřinec Mareš (Praha 7 sobě).

Většina městských částí nechává hodnocení žádostí v kompetenci bytové komise. Její členové často projednávají situaci konkrétních žadatelů i se sociální komisí či pracovníky sociálního odboru. Jiné je to u bytů, které se pronajímají za tržní nájemné. Tam rozhodují aukce nebo losování.