Muž v reflexní vestě drží mezi palcem a ukazováčkem drobný kus, jehož barva postupně přechází z bílé až po černou. „Je to spálená lidská kost. A jak vidíte, takových kousků jsou kolem nás tisíce. To je velmi nezvyklé,“ ukazuje děsivý nález Aleš Hoch, vedoucí archeologů, kteří v Třebíč u kostela svatého Martina odkrývají dávnou minulost města.

Černá je i hlína kolem. Také je spálená. „Dřív zde byla kostnice. Tam se vkládaly kosti mrtvých,“ vysvětluje Hoch s tím, že běžné ale bylo vkládat do kostnice celé kosti. Ke spalování lidských pozůstatků se lidé normálně neuchylovali.

Dále se dočtete:
- proč zřejmě dávní Třebíčané spalovali ostatky svých bližních
- co spalování kostí zřejmě předcházelo
- co bude se spálenými kostmi nyní

Překvapivý objev pochází ze samotného závěru středověku. Znamená to tedy, že předkové dnešních Třebíčanů se k tomuto nezvyklému kroku rozhodli někdy v druhé polovině patnáctého či v první polovině šestnáctého století. V té době lidé samozřejmě neznali kremaci.

Mumie z půdy domu v Opavici na Krnovsku dostala jméno Čupakabra
Poklad z půdy. Zvířecí mumie dostala jméno Čupakabra, v obci se stala atrakcí

Nespalovali těla, jak je běžné nyní, byl by to hřích. „To by tehdy byla naprosto nemyslitelná věc. Jenže tehdejší obyvatelé Třebíče zřejmě trpěli nedostatkem místa na hřbitově. Hřbitovní areál byl poměrně malý. Proto prostě posbírali kosti z hrobů, které už nefungovaly, nebo je třeba shromáždili při nějaké rekonstrukci hřbitova. Ta je doložená. Víme, že v pozdním středověku to zde zrekultivovali,“ popisuje Hoch.

Tragická událost

Spalování kostí se může vázat k jedné, pro Třebíč velmi nešťastné, události. V roce 1468 zničil město uherský král Matyáš Korvín. „Hypoteticky se dá spalování kostí spojit s přestavbou města po zkáze, kterou Třebíči Korvín způsobil. Kostnice nebyla nijak velká a oni potřebovali zmenšit objem v ní uložených kostí. Proto je pálili. Potřebovali místo, aby mohli pohřbívat na posvěcené půdě,“ objasňuje šéfarcheolog.

Archeologové při práci u kostela svatého Martina v Třebíči.Archeologové při práci u kostela svatého Martina v TřebíčiZdroj: Deník/Milan Krčmář

Jeho tým by chtěl o kostnici zjistit více. „Víme, že byla u ohradní zdi hřbitova. Myslíme si, že v té době ji trochu rozšířili a posunuli. Zatím jsme odkryli asi tři na tři metry, máme jen okraj. Trochu problém je, že to zde v novověku protnula kanalizace,“ podotýká Hoch a bere jeden z úlomků do ruky. „Kostnice byly u hřbitovů běžné, ale spalování kostí ne. I když vidíte sám, že to není dokonalý žeh. Ale našim předkům stačilo, když spálením zmenšili objem kostí.“

Archeologové okolo kostela našli přes dvě stě kompletních koster, které pečlivě zaevidovali. Navíc je museli vyjmout, aby je nenarušila budoucí stavba inženýrských sítí.

Rituální obeť, nebo upuštěný nákup? Veřejnost má různé teorie, odborníci ale pracují s pravděpodobnější a jednodušší variantou
Archeologové našli pod D35 záhadnou kostru krávy. Teorie o jejím původu se různí

Část těchto ostatků prozkoumají antropologové, všechny pak budou opět pohřbeny někde na hřbitově. Jenže se spálenými úlomky se musí nakládat jinak. Jsou velice drobné, manipulace s nimi je obtížná, zkoumat se příliš nedají.

„V tomto případě tedy budeme pracovat jinak. Těch úlomků jsou tisíce. Zřejmě proto vyhrabeme díru dále od stavby a tyto částečky do ní uložíme. Pohřbívat na hřbitově je nebudeme, nejsou to kompletní lidské skelety,“ uzavírá Hoch.