Německý nápis na pískovcovém náhrobku je neúplný. Přesto z něj lze vyčíst základní sdělení. „Označoval hrob jistého Josefa, který zemřel v červnu 1779,“ říká památkář zdejší radnice Petr Zajíc. Pro zjištění dalších informací nahlédl do dobové matriční knihy.

„Uvádí se v ní, že 16. června 1779 zemřel ve 42 letech Josef Lomný, majitel chalupy číslo popisné 53, stojící uvnitř městských hradeb v tehdejší části Ščudlov, tedy pod nynější budovou městské policie,“ vysvětluje Zajíc.

Tichý svědek rodinného neštěstí

Pokud náhrobek skutečně patřil zmíněnému měšťanovi, mohl být tichým svědectvím jeho rodinného neštěstí. „Den před smrtí Josefa Lomného zemřel podle matriky také jeho pětiletý syn. Škoda, že se nápis nedochoval celý. Možná bychom se z něj o okolnostech obou úmrtí dověděli více,“ lituje památkář.

Na místě nálezu bylo v blízkosti dvou největších kusů náhrobku rozeseto dalších několik desítek drobných úlomků. „Očistíme je, zakonzervujeme a pokusíme se jednotlivé kusy slepit. Opravený náhrobek vystavíme v lapidáriu, které se do kostela Nejsvětější Trojice po skončení rekonstrukce opět vrátí,“ nastiňuje další postup Španihel.

Téměř dvě a půl století starý náhrobek není zdaleka jediným archeologickým nálezem, učiněným od loňského zahájení obnovy kostela. „Odkryli jsme také kamenný základový sokl, množství úlomků keramiky a kus původního dřevěného trámu. Zatím nejvýznamnější je nález krypty se dvěma prázdnými cihlovými hroby,“ prozradil pracovník muzea.