Šumbera po letech krabici objevil, když uklízel na půdě. Sbírku kdysi dostal od jeho kolegy, známého českého fyziologa, Vladislava Kruty. „Nevím, odkud pan profesor spisy vzal. Hodně však cestoval a jeho sbírky byly rozsáhlé,“ uvedl Šumbera. 

Historická sbírka, která se teď nachází v knihovně Fakultní nemocnice u sv. Anny, obsahuje čtyřiadvacet disertačních prací. Nejstarší z nich pochází z roku 1723. 

Čekání na posudek

Knihovna však ještě přesně neví, co ve spisech stojí, jsou totiž napsány v latině a řečtině. „Za dva týdny by měl přijít odborný posudek, který zjistí, jak cenné spisy jsou a jakým způsobem je ošetřit. Poté bychom je v knihovně rádi vystavili,“ vysvětlila vedoucí knihovny Jitka Löscherová. 


Skripta bude zkoumat Státní okresní archiv v Rajhradu. Pokud rozhodne, že je možné sbírku v nemocniční knihovně vystavit, knihovna tři sta let staré dokumenty zpřístupní jak zaměstnancům, tak veřejnosti. 

VERONIKA KUSALÍKOVÁ