„Oslavy plánujeme na červen, konkrétní datum je 20. června. Budou trvat od rána od devíti zhruba do odpolední sedmnácté hodiny. V té době plánujeme uzavřít celý střed Golčova Jeníkova a věnovat ho jenom našim oslavám,“ sdělil starosta Kubizňák. Nebudou na to sami, pozvou si kolegy policisty, zdravotníky a samozřejmě i další hasičské sbory ze širokého okolí.

Jak prozrazuje historie, na kterou upozornil starosta Kubizňák, k založení dobrovolného hasičského sboru měli v Jeníkově pádné důvody. Golčův Jeníkov trpěl častými požáry. Mnohé si měšťané zavinili vlastní neopatrností. Svou roli sehrála rovněž nedostatečná hasičská výbava a neochota obyvatel pomáhat při záchranných pracích.

Shořela radnice, hostinec i věž

Hasičskou službu vykonávaly především cechy. Například roku 1784 strávil oheň přes půl Jeníkova, radnici, hostinec Slunce, i věž se zvonicí, z níž zvony na zem spadly a žárem se roztavily. Roku 1808 vyhořela téměř celá židovská čtvrť a rovněž velká část domků mimo ni. Obrany proti ohni téměř nebylo, proto se měšťané rozhodli obrátit na samotného patrona hasičů sv. Floriána.

Všechny prosby k patronovi hasičů však vyzněly naprázdno. Ještě téhož roku, kdy byla slavnost poprvé slavena, hořel hostinec u Orla a v roce 1830 dokonce radnice. Tehdy se koně táhnoucí k ohni panskou stříkačku splašili a stříkačce se ulomil předek. Další požáry na sebe nedaly dlouho čekat. Roku 1865 strávil oheň velkou část Golčova Jeníkova. Město se tedy rozhodlo pořídit za 1 400 zlatých velkou obecní stříkačku. Tehdy chyběl jen krok k založení hasičského sboru, avšak epidemie cholery a válečné útrapy jej oddálily.

Pánové, přátelé a bratři

Již roku 1869 se schází valná hromada, aby navrhla spolkové stanovy a postoupila je C.k. místodržitelství ke schválení. V srpnu 1870 byl do města doručen dopis, jímž byly pod číslem jednacím 33 333 stanovy potvrzeny. Sbor mohl jako jeden z prvních v kraji zahájit činnost. Tvořilo ho 49 lidí, později se titulovali pánové, pak přátelé a nakonec bratři. V čele stál Moric Lederer. První požár, při němž sbor zasahoval, vypukl 1. října ve Vilémově. Za pomoc při hašení obdržel spolek poděkování od tamějšího purkmistrovského úřadu.

Ale dost té smutné historie. Současný hasičský sbor se může chlubit nejenom moderní technikou, ale i velmi kvalitní zásahovou jednotkou, která byla v roce 2002 zařazena do kategorie JPO II/2. To znamená, že členové jednotky zabezpečují výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu. Výjezd musí být uskutečněn do 5 minut od vyhlášení poplachu.

V roce 2004 například jednotka obdržela nový vůz CAS 24 Scania 4×4. Po 22 letech věnovali hasiči z Jeníkova auto kolegům z Chotusic. Prázdné místo v garáži zaplnila nová velkokapacitní cisternová automobilová stříkačka na podvozku Scania 6×6. Na financováním se podílelo město Golčův Jeníkov a Evropská unie z Integrovaného regionálního operačního programu. Výše dotace činila devadesát procent z celkové ceny.

Posledním přírůstkem vozidlové flotily místních hasičů se stal dopravní automobil Volkswagen Transporter T6 4×4. Vozidlo financovalo Město Golčův Jeníkov a Evropská unie z Integrovaného regionálního operačního programu.

Později byl vůz vybaven vyprošťovacím zařízením a jednotka byla předurčena k zásahům při dopravních nehodách.

Zasahují u požárů i nehod

„Akcí máme každý rok desítky, nevím, kterou bych jmenoval jako nejdůležitější,“ podotkl starosta Kubizňák. Loni v prosinci zasahovali hasiči z Jeníkova u požáru lesa v Leškovicích. Už začátkem nového roku 2020 zasahovali u nehody v Habrech nebo u požáru stromu v Jakubovicích, k tomu stihnou hasiči z Jeníkova uspořádat bál a vychovávat nové nástupce.

V současnosti má sbor podle starosty Kubizňáka 89 členů, z toho je 65 mužů a 24 žen. Kroužek mladých hasičů navštěvuje 35 dětí. Hasičský sbor v Jeníkově pomáhá s pořádáním Běhu městem Jarmily Kratochvílové nebo organizuje sběr starého železa. V říjnu roku 2018 se hasiči podíleli na organizaci akce Jeníkovská alej, kde bylo ke 100. výročí založení Československé republiky vysázeno 100 lip.