V kalendáři totiž celebrity představují staré lidi v situacích připomínající jejich životní úspěchy nebo koníčky. Výtěžek z prodeje kalendáře, který si mohou zájemci koupit buď přímo v domově, či prostřednictvím webu nadace Život s demencí, půjde na provoz nepřetržité poradenské linky nadace. „Kalendářem také chceme šířit osvětu o Alzheimerově chorobě nazývané tichou epidemií 21. století," dodala Procházková Chmelařová.

Patronát nad kalendářem letos opět drží miss Earth 2012 Tereza Fajksová.

BARBORA TICHÁ