Za svitu baterek se návštěvníci vypravili k ruinám kláštera Paulánů, které organizátoři akce nasvítili pomocí stovek svící i reflektorů. Průvodce a kastelán zámku v Tachově se už tradičně ujal role generála Windischgrätze a vyprávěl příběhy z historie. Zpestřením nejen pro děti bylo setkání například s hejkalem či strašidly. Návštěvě zříceniny paulánského kláštera předcházela komentovaná prohlídka jízdárny. I zde návštěvníci potkali historické postavy v dobových kostýmech. Akci organizovalo místní kulturní středisko, které připravilo i pohoštění.