Tento týden pokračovala další fáze náročného mnohahodinového transportu, aby se hruškovitá nádoba dostala na přesné místo určení, tedy do haly, kde postupně vzniká expozice věnovaná také hutnictví na Kladensku. Za pomoci speciálního jeřábu bylo nutné konvertor do haly umístit střechou. Dveřmi by neprošel.

Thomasův konvertor vynalezli v sedmdesátých letech devatenáctého století britští metalurgové Sidney Thomas a Percy Carlyle Gilchirst. Hruškovitá nádoba dodnes nese jméno prvního z nich. Svého času byla nepostradatelnou součástí kladenských oceláren a sloužila k výrobě oceli ze surového železa.